محصولات شرکت دانش‌بنیان خوشه‌پروران زیست فناور در چهار بخش کودهای زیستی و میکروبی ، کودهای شیمیایی ، ترکیبات ضد تنش و کودهای مخصوص گیاهان آپارتمانی طبقه‌بندی می‌شود. این کودهای کشاورزی بر اساس بهترین تکنولوژی‌های روز دنیا فرموله و تولید شده‌ و در اختیار شما کشاورزان عزیز قرار می‌گیرد. برای مشاهده جزئیات هر دسته روی دکمه مربوط به آن کلیک کنید.

کودهای شیمیایی
کودهای زیستی
ترکیبات ضد تنش
کود گیاهان آپارتمانی