محصولات شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور در سه بخش کودهای زیستی و میکروبی،کود های شیمیایی و کودهای مخصوص گیاهان آپارتمانی طبقه‌بندی میشود.

کودهای زیستی دایان

کودهای زیستی دایان از جمله محصولات غیرشیمیایی این شرکت بوده که شامل کودهای حوای باکتری‌های حل کننده عناصر و کود اسید آمینه با پروفایل کامل است.

Chemical

کودهای شیمیایی دایان

کودهای شیمیایی دایان دارای عناصر غذایی مورد نیاز گیاه هستند که در مراحل مختلف رشدی باعث افزایش رشد و باردهی می‌شوند. دقت داشته باشید که استفاده از کودهای شیمیایی تنها در صورت استفاده زیاد و غیر اصولی زیان‌آور است، در حالی که در مقدار اصولی یا کم، نیاز ضروری گیاه هستند و لازم است که استفاده شوند.

گیاهان آپارتمانی

کود گیاهان آپارتمانی دایان

کود الران دایان برای رشد و شادابی و کود سیلیکون پاور دایان برای کاهش بیماری های قارچی برگ و ریشه گیاهان آپارتمانی تولید شده‌اند.