نتیجه کار کشاورزان همگام با دایان را در این بخش مشاهده کنید.

باغ تغذیه شده با محصولات دایان – استان چهارمحال و بختیاری

باغ مرکبات تغذیه شده با محصولات دایان – استان گلستان

باغ درختان دانه‌دار و هسته‌دار تغذیه شده با محصولات دایان – استان چهارمحال و بختیاری

باغ سیب تغذیه شده با محصولات دایان – خراسان رضوی

باغ پسته تغذیه شده با محصولات دایان – خراسان رضوی

مزرعه گندم تغذیه شده با محصولات دانش بنیان دایان

مزرعه گندم تغذیه شده با محصولات دانش بنیان دایان

مزرعه سیب زمینی آقای ابراهیمی – منطقه سیمرغ شهرستان چناران – استان خراسان رضوی

باغ پسته آقای اثنی عشری – استان خراسان رضوی

مزرعه کنجد آقای پارسافر – استان گلستان

مزرعه برنج آقای اخلاقی – استان گلستان

باغ درختان هسته‌دار آقای میرعرب – استان گلستان

مزرعه گوجه فرنگی آقای صادق – استان خراسان رضوی

باغ پسته آقای اکبری – استان خراسان رضوی

شالیکاری مزرعه آقای روشندل – کلات نادر

آقای دهقان شالیکار منطقه قاباخ شهرستان کلات نادر

آقای نادرزاده شالیکار شهرستان کلات نادر

مزرعه گلرنگ – استان کردستان – دیواندره – آرام آقایی

مزرعه سیر – آقای شاه محمدی – کردستان – دیواندره

شالیکاری – مزرعه آقای رضائیان- کلات نادر- استان خراسان رضوی

شالیکاری – مزرعه آقای نجاتی – کلات نادر – استان خراسان رضوی

مزرعه گندم – آقای میرصالحی – خراسان رضوی – تایباد- استان خراسان رضوی

شالی کاری – آقای پقه – منطقه آق قلا – استان گلستان

باغ گردو – آقای حیدری – منطقه مغان -مشهد- استان خراسان رضوی

باغ گردو – آقای پاسبان – کلات نادر – قره سو- استان خراسان رضوی

شالیکاری – مزرعه آقای عسگریان – کلات نادر – استان خراسان رضوی

مزرعه گوجه فرنگی جناب اقای زراعتکار – شهرستان قوچان – استان خراسان رضوی

مزرعه گوجه فرنگی جناب اقای نجاتی – شهرستان قوچان – استان خراسان رضوی

مزرعه آقای دوستی – گالیکش – استان گلستان

نهالستان مهندس فاضلی – شهرستان تایباد – استان خراسان رضوی

باغ سیب آقای اسلامی نیا – شهرستان قوچان – استان خراسان رضوی

جناب آقای مهرجردی – باغدار و زراعتکار شهرستان سرخس – استان خراسان رضوی