راهکار کلیدی برای افزایش عملکرد گندم

برنامه‌های کودی اختصاصی اگرویار براساس چهار اصل تغذیه گیاهی یعنی منبع مناسب کود، زمان مناسب مصرف، مقدار صحیح و شیوه صحیح مصرف کودها تنظیم می‌شوند. 

راهنمای جامع انتخاب کود گوگرد کشاورزی

مقاله پیش رو راهنمای جامع شناخت مصرف کود گوگرد در کشاورزی است. پس از مطالعه این راهنمای جامع، همه اطلاعاتی که برای انتخاب بهترین نوع کود گوگرد کشاورزی احتیاج دارید را بدست خواهید آورد.

گوگرد (سولفور) یکی از عناصر ارزشمند موجود در طبیعت است که می‌توان از آن به عنوان کود در کشاورزی نیز استفاده کرد؛ چرا که گوگرد یکی از مهم‌ترین عناصر غذایی برای رشد گیاه است. کمبود ناشی از این عنصر که باعث افزایش pH خاک، زردی برگ‌ها (برای اطلاعات بیش تر در مورد زردی برگ ها به مطلب زرد شدن برگ درختان مراجعه کنید) و کاهش عملکرد نهایی می‌شود را می‌توان با مصرف کودهای گوگردی برطرف کرد. با این حال، انتخاب گوگرد نامناسب باعث وارد آمدن خسارت‌های جبران ناپذیر خواهد شد.

با توجه به وجود انواع مختلف گوگرد در بازار، سوال مهم اینجاست که چه نوع گوگرد در کشاورزی مناسب است و استفاده از چه نوع گوگردی می‌تواند زیان آور باشد؟ و دامنه اثر مفید و یا مخرب گوگرد در فرم های مختلف در بخش کشاورزی چگونه است؟

ما در این راهنمای جامع دقیقا به این سوال پاسخ خواهیم داد، پس با ادامه مقاله همراه دایان باشید.

پاسخگویی به یکی از سوالات مهم کشاورزان یعنی انتخاب گوگرد مناسب کشاورزی، تیم تحریریه تخصصی دایان را بر آن داشت تا راهنمای جامع انتخاب گوگرد و روش مصرف درست و موثر آن را تهیه و منتشر کند.

این مقاله حاصل تجربه چندین ساله دایان در حوزه کشاورزی و مبتنی بر مطالعات علمی و مشاهدات عینی تیم تخصصی دایان است. در این مقاله سعی کرده‌ایم به طور کاملا شفاف ابهامات شما کشاورزان عزیز را برطرف نماییم.

گوگرد در کشاورزی

گوگرد (سولفور) یکی از مهم‌ترین عناصر ضروری برای رشد و نمو گیاهان است که مانند سایر عناصر، وظایف ویژه‌ای در گیاهان بر عهده دارد. کمبود این عنصر را می‌توان با استفاده از کودهای گوگردی برطرف کرد.

مقدار گوگرد در محیط‌های خاکی بسیار پایین است، چرا که همانند نیتروژن فرم پایدار گوگرد نیز در طبیعت به صورت گازی است و سریع از دسترس ریشه خارج می‌شود.

عموما محتوای گوگرد خاک ارتباط نزدیکی با محتوای مواد آلی و تبدیلات شیمیایی فرم‌های مختلف سولفور دارد. فعالیت میکروبی در این زمینه نقش محوری در تبدیل گوگرد به سولفات دارد. فرم عمده قابل جذب سولفور در خاک برای گیاهان یون سولفات (SO4) است.

برخی نقش‌های کلیدی گوگرد (سولفور) در گیاهان

 • تولید کلروفیل (عامل سبز بودن برگ گیاه)
 • تولید پروتئین‌ها: عمدتا سولفور در ساختار اسیدهای آمینه سیستئین، متیونین، هموسیستئین و ترئونین شرکت می‌کند. از این اسید آمینه‎‌ها تنها دو مورد اول در ساختار پروتئین‌ها شرکت دارد. در حدود ۹۰ درصد از سولفور جذب شده توسط گیاه در این آمینواسیدها متمرکز شده است. متیونین یک اسید آمینه‌ی ضروری در پروتئین‌سازی بسیاری از سلول‌های گیاهی است.
 • تولید لیپیدها (چربی) که در گیاهان روغنی (دانه‌های روغنی) بسیار حائز اهمیت است.
 • فعال‌سازی آنزیم‌های درگیر در واکنش‌های بیوشیمیایی گیاهی
 • افزایش عملکرد و کیفیت محصولات، افزایش پروتئین و درصد روغن دانه‌ها، افزایش کیفیت غلات برای آسیاب و پخت، افزایش ارزش غذایی گیاهان علوفه‌ای

اثرات مفید اضافه کردن گوگرد به خاک یا مصرف کود گوگرد کشاورزی

ادامه مطلب را با این سوال شروع میکنیم. آیا اضافه کردن گوگرد به خاک یا مصرف کود گوگرد در کشاورزی ضروری است؟

برای نشان دادن اهمیت این موضوع باید به این نکته مهم توجه داشت که گیاهان برای جذب عناصر مورد نیاز از خاک ترکیباتی به خاک اضافه می‌کنند که موجب قلیایی شدن خاک می‌شوند. در این راستا فعالیت میکروارگانیسم‌های بی‌هوازی، کشاورزی صنعتی، مصرف سموم و آفت‌کش‌ها و دیگر شرایط اقلیمی نیز موجب تغییر pH خاک به سمت قلیایی‌شدن می‌شود. این قلیایی‌شدن اثرات تخریبی زیادی بر ساختمان و سطح میکروارگانیسم‌های مفید خاک گذاشته که در نتیجه موجب کاهش کیفیت خاک و افزایش سطح بیماری‌های خاک‌زی می‌شود.

از این رو در کشاورزی پایدار اگر این اتفاق مدیریت نشود موجب فرسایش شدید خاک شده و کاهش کیفیت خاک موجب کاهش عملکرد محصولات کشاورزی می‌شود. بنابراین می‌توان با اضافه کردن گوگرد به خاک‌های کشاورزی به عنوان یک تامپون یا عامل کنترل‌کننده pH خاک از این امر جلوگیری کرد. البته باید اشاره کرد که چه نوع گوگرد، به چه صورت و یا با چه افزودنی‌هایی می‌تواند موثر باشد که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم.

علاوه بر اثرات غذایی گوگرد برای گیاه، باید اشاره کنیم که اضافه کردن آن به خاک از طریق کاهش pH باعث افزایش جمعیت میکروارگانیسم‌های مفید خاک می‌شود.

به صورت ساده می‌توان گوگرد را یک عامل نگهدارنده pH دانست. باکتری‌های اکسیدکننده گوگرد به عنوان یک منبع غذایی، گوگرد افزوده شده به خاک را مصرف کرده و با اکسید کردن آن این ترکیب را به عنوان یه ساختار آنیونی در خاک محلول می‌کنند. این حلالیت موجب کنترل pH در طول زمان می‌شود.

قابل ذکر است که تغییرات pH نباید در خاک به یکباره صورت گیرد که این موضوع به حجم مصرف کود گوگرد کشاورزی در خاک و همینطور نوع مصرف آن ارتباط مستقیم دارد.

هر گونه تغییر سریع pH می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری از طریق تغییر تعادل میکروارگانیسم‌های هوازی به ساختمان خاک وارد کند.

برای آشنایی بیش‌تر با فرایند کنترل pH خاک پیشنهاد می‌کنیم مقاله “اهمیت تنظیم pH خاک” را مطالعه نمایید.

آیا گوگرد اضافه شده به خاک مستقیم جذب گیاه می‌شود؟

همانطور که در بالا اشاره شده بعضی از کودهای گوگردی می‌تواند کمبود این عنصر را در خاک برطرف کند ولی باید توجه کنید که در حالت عادی گوگرد اضافه شده به خاک برای گیاه قابل جذب نیست و برای اینکه جذب گیاه شود، باید در خاک اکسید شده و به فرم محلول در خاک تبدیل شود.

بر اساس نتایج تحقیقات اگر گوگرد به همراه باکتری‌های اکسید کننده آن با روش صحیحی در خاک استفاده شود به فرم قابل حل تبدیل شده و می‌توانیم افزایش عملکرد را در گیاه و همینطور اصلاح ساختمان و افزایش کیفیت خاک را شاهد باشیم.

برای این‌که این تبدیل در خاک به‌صورت صحیح صورت پذیرد باید شرایط اکسیداسیون یا عامل اکسید کننده در خاک حضور داشته باشد. از مهم‌ترین و موثرترین عواملی که می‌تواند این فرآیند را بخوبی انجام دهد میکروارگانیسم‌ها از جمله باکتری‌های اکسید کننده گوگرد مشابه محصول سولفو پاور باکتر دایان است.

البته قابل ذکر است که در محصول سولفو پاور باکتر از گونه‌های باکتری قدرتمند اکسیدکننده گوگرد زیر استفاده شده است.

Paraburkholderia fungorum*

Thermithiobacillus plumbiphilus*

Bacillus subtilis*

آشنایی بیشتر با سولفو پاور باکتر دایان. کلیک کنید!

انواع گوگرد کشاورزی

سوالاتی که در این مورد اکثر کشاورزان از ما می‌پرسند این است که بهترین نوع کود گوگرد کشاورزی چیست یا چطور گوگرد مناسب برای کشاورزی را تشخیص دهیم؟

در ابتدا باید گفت گوگردی برای کشاورزی مناسب است که اثرات مخرب کمتری در سطح خاک باقی بگذارد. چرا که گوگرد یک ترکیب شیمیایی بوده و از منابع معدنی بدست می‌آید. از این رو هر چقدر گوگرد خالص‌تر باشد اثرات مخرب جبران‌ناپذیر آن کمتر خواهد بود.

قابل ذکر است که گوگرد با هر نوع فرم اثرات مثبت دارد ولی سطح اثرگذاری آن با اهداف مختلف به میزان درصد آن بستگی دارد.

 • گوگرد معدنی

نوع اول گوگردهای معدنی هستند که فراوری مناسبی روی آن‌ها صورت نمی‌گیرد و مستقیم از معدن استخراج شده و به کشاورز ارائه می‌شوند. این نوع گوگردها حاوی عناصر سمی چون آلومینیوم و … بوده و با خلوص پایین هستند که استفاده از آن‌ها می‌تواند برای کشاورزی خطرناک باشد.

کشاورزان عزیز تا حد ممکن از گوگردهای معدنی استفاده نکنید. ترکیبات همراه این گوگردها در طولانی مدت برای گیاه، محیط زیست و خاک کشاورزی مضر و زیان‌بار هستند.

 • گوگرد پالایشگاهی

فرم دیگری از گوگردها در پالایشگاه تولید می‌شود. در این حالت، گوگرد در ابتدا در عمق زمین محبوس بوده و در پالایشگاه‌ها به صورت گاز خارج می‌شود و در ابتدا به مذاب گوگرد تبدیل شده و در نهایت مذاب گوگرد به فرم های پودری و یا پاستیلی به صورت کاملا خالص تبدیل می‌شود.

بسیاری از کشاورزان گوگرد پالایشگاهی را به گوگرد نفتی و یا گازی تقسیم بندی می‎کنند و نگران مصرف آن هستند. در حالی‌که بین گوگرد نفتی و گازی تفاوتی وجود ندارد و هر دو از چاه‌های نفت خارج می‌شوند و با فرآوری که بر روی آن‌ها انجام می‌گیرد به خالص‌ترین حالت ممکن یعنی ۹۹ درصد می‌رسند.

بنابراین این گوگردها منعی برای مصرف در بخش کشاورزی ندارند. البته توجه داشته باشید که مصرف گوگرد بدون مصرف باکتری اکسیدکننده گوگرد تاثیر چندانی نخواهد داشت و تاثیر آن زمانی مشخص خواهد بود که به همراه آن باکتری‌های حل‌کننده گوگرد استفاده شود.

پیشنهاد ما به شما استفاده از کود سولفوپاور باکتر دایان است. این کود حاوی باکتری‌های بسیار قدرتمند برای حل کردن گوگرد جامد شامل تیوباسیلوس‌ها و گونه جدید باکتری بورخولدریا هستند.

انواع گوگردهای پالایشگاهی شامل گوگرد پودری، پاستیلی و گرانوله است.

 • گوگرد پودری

این نوع گوگردها در پالایشگاه پس از تولید و فرآوری، بسته‌بندی شده و به بازار عرضه می‌شوند. گوگردهای پالایشگاهی برای موارد مختلفی از جمله صنعت کشاورزی کاربرد دارند. چون دارای بالاترین خلوص بوده و مضراتی همراه با خود برای کشاورزی ندارد. این گوگردها به دلیل پودر بودن برای کنترل بیماری‌ها و دفع‌کنندگی آفات در کشاورزی به صورت پودرپاشی استفاده می‌شود.

البته قابل ذکر است از گوگردهایی برای کنترل بیماری و دفع آفات به صورت پودرپاشی استفاده کنید که حدود ۹۹ درصد خلوص داشته باشند. در صورت استفاده گوگردهایی با خلوص کمتر موجبات برگ‌سوزی فراهم می‌شود.

 • گوگرد پاستیلی

گوگرد پاستیلی نیز در پالایشگاه تولید و آماده می‌شود که از لحاظ ساختاری تفاوتی با گوگرد پودری ندارد و تنها برای سهولت در مصرف به این شکل تولید می‌شوند.

 • گوگرد گرانوله

گوگردهای پاستیلی و گرانوله همان گوگردهای پالایشگاهی هستند که برای سهولت در مصرف به فرم‌های مختلف گرانوله و پاستیلی درآمده‌اند. این نوع از گوگردها به دلیل اینکه به صورت مناسب فرآوری و تولید شده و فاقد هرگونه مواد همراه سمی هستند برای گیاه و محیط زیست نیز عوارضی ندارند.

 • گوگرد بنتونیت دار

گوگرد یک ترکیب غیرقطبی بوده و قابلیت حلالیت در آب را ندارد. در صنعت، بنتونیت را که یک ترکیب رس آلومینیوم است به گوگرد اضافه می‌کنند. بنتونیت به عنوان یک پلیمر طبیعی برای تغییر رنگ گوگرد و با هدف جذب آب به عنوان هسته مرکزی گوگرد و نیز متلاشی شدن گوگرد در خاک (با هدف افزایش حلالیت) استفاده می‌شود.

اضافه کردن این بنتونیت در گرانول‌ها و یا پاستیلی‌ها اثرات مفید دارد و اضافه کردن آن به گوگردهای پودری باعث کاهش کیفیت آن و افزایش خسارت به بخش کشاورزی می‌شود. افزودن بنتونیت به گوگرد تا ۱۰ درصد قابل قبول و بیشتر از آن موجب کاهش کیفیت گوگرد خواهد شد.

البته باید به این نکته مهم اشاره کرد که گوگرد حتی اگر با بنتونیت هم همراه باشد و متلاشی شدن آن انجام بگیرد این موجب اکسایش و حلالیت کود گوگرد نمی‌شود، و حتما باید از عامل اکسایش که همان باکتری‌های اکسیدکننده گوگرد یا محصول سولفوباکتر دایان استفاده کنند.

 • گوگرد مایع

این محصول دارای درصد پایینی از گوگرد هستند. از این محصول می‌توان به عنوان کود گوگرد کشاورزی برای تغذیه گیاهی در داخل خاک استفاده کرد. اما باید توجه داشت که برای اصلاح ساختمان خاک مفید نبوده چرا که مصرف بالای آن می‌تواند با توجه به ترکیبات همراه خسارت به ساختمان خاک اعمال کند. البته مصرف گوگرد مایع می‌تواند جایگاه کنترل آفات و بیماری‌ها در بخش گیاه‌پزشکی داشته باشد که در این مقاله فقط جنبه‌های تغذیه و اثرات مفید و مضر آن اشاره شده است.

برای آشنایی بیش‌تر با انواع کودهای کشاورزی مقاله”راهنمای خرید کودهای کشاورزی” را حتما مطالعه نمایید.

این مطلب توسط تیم تحقیقاتی دایان تألیف شده است.استفاده از مطالب برای نشر علم و آگاهی با ذکر منبع  و درج لینک مانعی ندارد.

سوالات متداول کشاورزان درباره گوگرد کشاورزی

 • آیا هر گوگردی موجب رفع مشکل کشاورزان می‌شود؟

خیر، باید توجه داشت که گوگرد را چه با هدف تغذیه گیاهی و چه اصلاح ساختمان خاک و اصلاح pH خاک در خالص‌ترین حالت ممکن و همراه با باکتری‌های اکسیدکننده آن مشابه محصول سولفوپاورباکتردایان استفاده کرد.

 • آیا گوگرد آلی داریم؟

گوگرد یک ترکیب شیمیایی بوده و از معادن استخراج می‌شود. فرم پایدار آن گازی است و با خروج گاز گوگرد از اعماق زمین در پالایشگاه‌ها ذوب شده و بعد جامد می‌شود. باید توجه داشت صرف اضافه کردن آمینواسید یا ترکیبات آلی به آن، نمی‌توان گوگرد را یک ترکیب آلی دانست. بنابراین گوگرد آلی وجود ندارد.

 • فرق گوگرد نفتی و گازی در چیست؟

گوگرد نفتی و گازی تفاوتی با هم ندارند. فرم پایدار و اولیه گوگرد گازی بوده و از چاه‌های نفت و گاز خارج می‌شوند، در دمای ۱۰۰ درجه در پالایشگاه‌ها به مذاب تبدیل شده و سپس خشک می‌شوند. برای کشاورزی هر دو فرم قابل استفاده است و تفاوتی با هم ندارند.

 • آیا گوگرد مشکلات کشاورزان را در بخش بیماری و آفات رفع می‌کند؟ مهمتر از این کدام گوگرد با کمترین خسارت این موضوع را حل خواهد کرد؟

با توجه به نوع گوگرد پودری‌ها با خلوص ۹۹ درصد و مش ۱۰۰ تا ۱۵۰ بهترین گزینه برای استفاده در کنترل بیماری‌ها و دفع آفات به صورت پاششی استفاده می‌شود. برای اصلاح ساختمان خاک، کنترل pH خاک، تغذیه گیاهی بهترین گزینه گرانول‌ها و یا پاستیلی‌ها می‌باشد. البته از نوع مصرف پودری‌ها هم قابل استفاده بوده و فقط سهولت مصرف در نوع گرانول و پاستیلی ارجحیت را ایجاد می‌کند. فقط گوگرد باید در بالاترین خلوص خود باشد.

 • مش گوگرد یعنی چه؟

مش یک واحد اندازگیری ذرات ریز است. هر چقدر این عدد بزرگتر باشد اندازه ذرات گوگرد ریزتر است. بدان معنی که گوگرد مش ۵۰ اندازه درشت تری از گوگرد با مش ۱۵۰ دارد.

 • مش (اندازه) مناسب گوگرد برای کشاورزی؟

برای کنترل بیماری‌ها و دفع آفات مش ۱۰۰ تا ۱۵۰ بسیار مناسب است. اما مش ۲۰۰ را با احتیاط بیشتری باید مصرف کرد. در مصرف خاکی هم سهولت مصرف در پاستیلی و گرانول است. البته هر گونه مش را نیز در خاک می‌توان استفاده کرد.

 • میزان مصرف کود گوگرد در زراعت چقدر است؟

البته بهتر است با اندازگیری و انجام آزمایش این میزان را تعیین کرد. اما با توجه به بررسی‌ها هر سال ۱۰۰ تا ۱۵۰ کیلو اضافه کردن آن به خاک نتایج خوبی را در بر دارد. البته این میزان برای مناطق شور می‌تواند تا دو برابر استفاده شود.

 • زمان استفاده مناسب از کود گوگرد در زراعت؟

بهترین زمان قبل از کاشت می‌باشد. به عنوان کود پایه مورد استفاده قرار گیرد.

 • اگر قبل از کاشت در زراعت گوگرد استفاده نشود امکان استفاده آن در بعد از کشت وجود دارد؟

با هدف اصلاح ساختمان خاک و یا تنظیم pH خاک امکان استفاده بعد از کاشت وجود ندارد اما برای جنبه تغذیه‌ای می‌توان از فرم مایع آن استفاده کرد.

 • میزان مصرف کود گوگرد در باغات چقدر است؟

البته بهتر است با اندازگیری و انجام آزمایش این میزان را تعیین کرد. اما با توجه به بررسی‌ها هر سال ۱۰۰ تا ۱۵۰ کیلو اضافه کردن آن به خاک نتایج خوبی را در بر دارد. البته این میزان برای مناطق شور می‌تواند تا دو برابر استفاده شود. البته این مقدار برای مناطق با رطوبت بالا بیشتر از ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار استفاده نشود.

 • زمان مناسب استفاده از کود گوگرد در باغات؟

برای تغذیه گیاهی و اصلاح ساختمان خاک بهترین فصل پاییز و زمستان می‌باشد. البته در کلیه فصل‌ها قابلیت استفاده را نیز دارد.
برای کنترل آفات و بیماری‌ها به صورت پودرپاشی در فصل رشد قابلیت استفاده را دارد.

 • محصول سولفوپاورباکتردایان بعد از چند روز فعالیت اکسیداسیون خود را بر روی گوکرد شروع می‌کند؟

بعد از استفاده با توجه به فعال بودن باکتری‌ها بعد از گذشت یک روز فعالیت شروع می‌شود.

 • تیوباسیلیوس چیست و چه اثراتی دارد؟

تیوباسیلوس جنسی از باکتری‌های اتوتروف اسیدوفیل اکسیدکننده آهن یا گوگرد می‌باشد که هنگامی که محیط مناسبی برای رشد داشته باشند، انرژی مورد نیاز و غذای خود را از اکسیداسیون گوگرد و آهن به دست می‌آورند.
باکتری‌های جنس تیوباسیلوس که تاکنون ۲۰ گونه از آن‌ها شناسایی شده‌اند، مهم‌ترین اکسیدکنندگان گوگرد در خاک‌ها می‌باشند. این باکتری‌ها با اکسید کردن گوگرد ضمن تأمین سولفات مورد نیاز گیاه، با کاهش اسیدیته خاک در اطراف ریشه‌ها باعث افزایش حلالیت عناصر ریز مغذی در خاک می‌شوند.

 • مقدار مصرف مورد نیاز سولفوپاورباکتردایان برای گوگرد؟

میزان مصرف باکتری به صورت اقتصادی ۵ لیتر برای هر هکتار زمین و یا در صورت پاشش بر روی گوگرد ۵ تا ۱۰ لیتر بر روی یک تن گوگرد می‌باشد. البته اگر باکتری بر روی سطح خاک پاشیده شود و گوگرد نیز بر روی خاک ریخته شود نتیجه بهتری گرفته خواهد شد.

 • عملکرد گوگرد در کنترل آفات؟

در اصل گاز گوگرد دفع‌کننده آفات می‌باشد و حضور پودر گوگرد در باغات تحت تأثیر نور خورشید و گرما به گاز تبدیل شده و حضور گاز گوگرد موجب دفع آفت می‌شود.

 • عملکرد گوگرد در کنترل بیماری‌ها؟

در اصل گاز گوگرد کنترل‌کننده بیماری‌ها می‌باشد و حضور پودر گوگرد در باغات تحت تاثیر نور خورشید و گرما به گاز تبدیل شده و حضور گاز گوگرد موجب کنترل بیماری‌ها می شود.

این آموزش را دوست داشتید؟
121
8
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=3519
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=3519
				
			
برنامه کودی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

بخش نظرات

139 پاسخ

  1. با سلام و احترام
   برای این‌کار از گوگرد گرانول یا پاستیلی با خلوص بالای ۹۰ درصد به همراه باکتری‌های اکسیدکننده آن استفاده کنید. ۱۰۰ تا ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار کفایت می‌کند.

 1. با درود
  من نیاز به امینو اسید دارم ولی بخاطر مصرف کم میخوام از نوع پودری استفاده کنم لطفا در مورد نحوه استفاده از اسید امینه پودری توضیح بفرمایید
  ( البته غیر از محلول پاشی )
  سپاس

  1. با سلام و احترام
   بفرمایید چه کشتی دارید و در چه مرحله رشدی قرار داره تا زمان و روش مصرف خدمتتون توضیح داده بشه. در نظر داشته باشید کودهای اسیدآمینه بیشتر در مراحل رشد رویشی برای افزایش رشد و سبزینگی توصیه میشن.

   1. سپاس از توجتون
    حدود ۲۰ متر باغچه تو پیادرو هست که به علت قلیایی بودن خاک اسیب زیادی به درختهاش وارد شده امسال شروع به اصلاح خاک کردم برای جبران ضعف زیاد درختها خواستم امینو اسید به خاک اضافه کنم ( درختهای موجود سرو ۱۵ ساله اقاقیا زیتون تلخ و زیتون خوراکی )
    و یه باغچه هم دارم که گیلاس و قیصی و سیب داره البته هم مساحتش کم هست حدود ۱۵۰ متر و هم به خاطر اب و هوای اون منطقه بنظر نمیرسه اسید امینه ضروری باشه تا تشخیص شما بزرگوار چی باشه

   2. با سلام و احترام
    مصرف اسیدآمینه تغییری در pH خاک شما ایجاد نمی کند. اصلاح خاک هم دشوار است. برای تنظیم pH باید گوگرد و باکتری اکسیدکننده گوگرد را مصرف کنید. در ارتباط با باغچه هم اگر درختان، میوه دارند اسیدآمینه توصیه نمی شود. در این مراحل بیش تر کودهای پتاسه توصیه می شوند.

 2. سلام
  سولفو پاور باکتر دایان از خدمتتون درخواست کردم بدستم رسید.
  سوالی داشتم در باره اسید امینه .. اول اینکه قادر هست PH خاک رو پایین بیاره و مفید هست برای خاک با PH بالا و ایا شما اسید آمینه موجود دارید؟

  1. با سلام و احترام
   تنظیم pH بسیار مشکل است و اسیدآمینه اثر خاصی روی pH ندارد. در حال حاضر پیشنهاد ما مصرف گوگرد به همراه باکتری های سولفوباکتر است. شرکت دایان اسیدآمینه تولید می کند. با شماره ۰۵۱۹۱۰۱۴۶۰۱ تماس بگیرید تا همکاران ما شما را برای خرید اسیدآمینه راهنمایی کنند.

  2. سلام .برای درختان انار سن ۲۰سال به بالا.چه نوع گوگرد باغی پیشنهاد می‌شود.برای تقویت و کیفیت.میوه و ضدعفونی کردن خاک در برابر باکتری و قارچ ها.در ضمن رنگ گوگرد چه رنگی میباشد.

   1. سلام. گوگرد پاستیلی با خلوص بالا ۹۹-۹۰ درصد به همراه کود باکتریایی اکسیدکننده آن توصیه می‌شود. رنگ گوگرد خالص معمولا زرد است.

 3. با درود و سپاس از اطلاعاتی که بهترین حالت در اختیار ما قرار میدهید .
  در مورد فاصله زمانی اضافه کردن گوگرد به خاکی که خیلی قلیایی هست و چکونگی استفاده بهینه از سولفو باکتر دایان یه توضیح کاربردی بفرمایید

  1. با سلام و احترام
   اگر کشت زراعی است باید قبل از کاشت گوگرد ۹۰ تا ۹۹ درصد را با خاک مخلوط کنید و سپس باکتری ها را روی سطح خاک اسپری کنید. اگر بعد از کشت باکتری را استفاده می کنید می توانید در اولین آبیاری پیش رو باکتری ها را در آب آبیاری استفاده کنید. اگر هم باغ دارید گوگرد را در سایه انداز درختان به صورت یکنواخت پخش کنید و خاکورزی سطحی تا عمق ۵ سانتیمتری برای مخلوط شدن گوگرد با خاک انجام دهید و سپس سولفوباکتر را در اولین آبیاری پیش رو به صورت کود-آبیاری مصرف کنید.

   1. سلام خدمت شما
    اگر از گوگرد مایع استفاده میکنید سه چهار بار در سال و اگر گوگرد جامد به همراه باکتری استفاده میکنید یک بار در سال

  1. با سلام و احترام
   این کار در کارخانه های تولید کود انجام می شود اما اگر می خواهید که گوگرد در خاک حل شود باید همزمان با باکتری های اکسیدکننده گوگرد در خاک استفاده کنید. برای اطلاع از محصول سولفوباکتر به این لینک مراجعه کنید

 4. سلام
  میخواستم توی زمین درخت میوه بکارم ph زمین ۷/۷ هستش گوگرد گرانول رو چه مقدار و چطوری اضافه کنم آیا باید روی خاک بریزم یا اینکه خاک زیرو رو کنم و اضافه کنم
  ممنون

  1. با سلام و احترام
   گوگرد گرانول هر هکتار ۱۵۰ کیلوگرم مصرف شود به همراه ۵ لیتر سولفوباکتر برای حل شدن گوگرد در خاک. گوگرد باید به صورت سطحی با خاک مخلوط شود و باکتری نیز در اولین آبیاری مصرف شود.

 5. با سلام بنده خاک باغم را آزمایش فرستادم برای هر درخت که حدود ۹ ساله هستن پی اچ خاک زیاد و بافت خاک سنگین رسی بوده ،۱.۵ کیلوگرم گوگرد اختصاص داده شده از چه گوگردی با چند درصد بهتر است استفاده شود؟ممنون میشم راهنمایی کنید.

 6. سلام.قبلا از کاشتن ریشه ریختن گوگرد زردرنگ در چاله مفید خواهد بود؟
  پاشیدن گوگرد زرد رنگ به دور درختان یا خاک کردن گوگرد در دوربر درختان مفید خواه بود؟چه زمانی واندازه اش چقدر خواهد بود؟
  تشکری ویژه از کارشناسان محترم

  1. با سلام و احترام
   اگر کاشت نهال است می توانید با خاک چاله مخلوط کنید و اگر هم درختان چندساله هستند، می توانید با خاک سطحی اطراف درخت مخلوط کنید. زمان مصرف گوگرد در زمان خواب درختان است و به میزان ۵۰۰ گرم برای هر درخت کافی خواهد بود.

 7. سلام خدمت کارشناسان محترم شرکت
  برای کاشت درخت در آذرماه یا آخر پاییز چه کودی و به چه مقدار در خاک گودال اضافه کنم
  متشکرم از راهنماییتان

  1. با سلام و احترام
   برای نتیجه بهتر از کاشت نهالتان از طریق صفحه http://www.agroplan.ir درخواست برنامه غذایی بدهید تا به صورت اختصاصی برای جنابعالی برنامه غذایی کاشت نهال نگارش شود.

   1. با سلام و احترام
    بله اگر نیاز باشد گوگرد برای مرکبات هم در برنامه غذایی اختصاصی لحاظ می شود. بستگی به شرایط خاک باغ شما دارد که این مسئله باید بررسی شود.

  1. با سلام و احترام
   شرکت ما تولید کننده گوگرد مایع نیست اما برای اکسیداسیون گوگرد در خاک می توانید از سولفوباکتردایان استفاده کنید.

   1. با سلام و احترام
    لطفا با شماره ۰۵۱۹۱۰۱۴۶۰۱ داخلی ۳ تماس بگیرید تا همکاران ما شما را راهنمایی کنند.

 8. آیا می‌توان از گوگرد گرانول قبل از کشت استفاده کرد و باکتری‌های تیوباسیلوس را به صورت کودآبیاری به خاک اضافه نمود؟
  آیا درسته که این حالت فایده‌ای نداره و قسمت اعظمی از گوگرد اکسید نشده باقی می‌مانند؟

  1. با سلام و احترام
   پاسخ سوال اول جنابعالی: روش درست همین است که گوگرد قبل از کشت استفاده و باکتری هم در آب آبیاری اضافه شود.
   پاسخ سوال دوم جنابعالی: خیر این بحث درست نیست و روش درست همان است که جنابعالی در سوال اول مطرح کردید.

 9. واقعا تشکر خدا بهتون سلامتی بده چند روز بود تمام سایتارو زیرو میکردم در مورد گوگرد پالایشگاهی معدنی وگرانوله وپودری سردر گم بودم حتی از سم فروشی هم جواب نگرفتم تشکر از مطالب مفید شما .خدا پدر مادرتو بیامرزه

 10. سلام
  آیا درست است که از پودر گوگرد برای پوساندن و فرآوری کردن کودهای حیوانی استفاده کرد؟ میزان آن چه مقدار باید باشد؟
  برای مقابله با سیفدک انگور چه مقدار پودر گوگرد باید استفاده کرد؟

  1. با سلام و احترام
   برخی افراد این کار را انجام می دهند ولی اثرگذاری آن زیاد نیست که باعث فرآوری کود حیوانی هم بشود.
   پودر گوگرد دور کننده آفات است و برای سفیدک انگور زیاد موثر نیست ولی اگر میخواهید استفاده کنید، مقدار آن در حدی که گردپاشی بشود، کفایت می کند.

 11. سلام خسته نباشید من شخم زدم و دیکس هم زدم میخوام ذرت کشت کنم چه مقدار گوگرد برای هر هکتار مصرف کنم و آیا برای ذرت ضرر نداره ؟

  1. با سلام و احترام
   خدا قوت به شما دوست عزیز
   حدود ۱۰۰ کیلوگرم هکتار گوگرد پاستیلی ۹۰ تا ۹۹ درصد باید استفاده کنید.

 12. سلام ممنون از اطلاعات مفید شما در مورد گوگرد
  اگر بخواهم گوگرد مش ۲۰۰را با آب محلول کنم ظاهراً باید کمی حرارت بدهم آیا درسته؟ به ازای یک کیلو گوگرد چقدر آب اضافه کنم چقدر حرارت بدهم آیا افزودنی دیگری برای محلول شدن نیاز داره

  1. با سلام و سپاس از حسن توجهتون
   نیازی به حرارت دادن نیست. گوگرد با مش ۲۰۰ در آب غوطه ور شده و حل نمی شود. اگر بخواهید گوگرد مش ۲۰۰ را در آب حل کنید باید با استفاده از یک ترکیبی مانند هیدروکسید سدیم یا هیدروکسید پتاسیم pH را قلیایی کنید تا در آب حل شود اما در جریان باشید که این واکنش برگشت پذیر است.

   1. باسلام، ؛برای غنی سازی کردن گوگرد ها معدنی‌ چند درصد گوگرد پالایشگاه اضافه شود،

   2. با سلام و احترام
    بجای مصرف گوگرد معدنی بهتر است از گوگرد پالایشگاهی به همراه باکتری های اکسیدکننده گوگرد استفاده کنید.

 13. سلام و ادب و احترام
  جهت استفاده گیاهان آپارتمانی،چه نوع گوگرد و چه مقداری مصرف گردد؟

  1. با سلام و احترام
   برای گیاهان آپارتمانی بطور معمول نیازی به مصرف گوگرد نیست ولی اگر کمبودی مربوط به گوگرد مشاهده شد، می توانید از گوگرد مایع استفاده کنید.

 14. سلام و عرض ادب
  ممنون بابت توضیحات مفید در مورد گوگرد
  لطف در مورد نظر برخی از اساتید در مورد عدم جذب و حتی کارایی گوگرد در خاک های که ماده آلی پایینی دارند هم توضیح بدهید ؟ روشنتر اینکه اگر ماده الی خاک پایین باشد هیچ یک از گوگرد های مورد بحث کارایی لازم ندارند وصرفا اتلاف سرمایست و حتی برای کشاورزی در بلند مدت مضر…

  1. با سلام و درود بر شما
   گوگرد ترکیبی غیر قطبی است و در آب حل نمی‌شود. بنابراین باید در خاک باکتری‌های اکسیدکننده یا حل کننده گوگرد وجود داشته باشند تا حلالیت اتفاق بیافتد. عزیزانی که میفرمایند ماده آلی نباشد گوگرد حل نمیشود به همین منظور است. چون وجود ماده آلی باعث افزایش فعالیت میکروارگانیسم‌های خاک میشود. البته امروزه کودهای سولفوباکتر حل کننده گوگرد تولید شده که به همراه مصرف گوگرد جامد این باکتری ها هم وارد خاک میشوند و حلالیت گوگرد اتفاق میافتد. لذا مصرف گوگرد به این روش اثرگذاری بالایی نیز خواهد داشت. با آرزوی موفقیت

 15. سلام
  اسید هیومیک هم کار گوگرد را میکنه؟؟؟؟
  برای اصلاح خاک گوگرد پودرری استفاده کنیم یا بنتونیت دار؟

  1. سلام
   نه اسیدهیومیک هیچ ربطی به گوگرد ندارد. برای اصلاح خاک هر چه گوگرد خالص تر باشد خطر استفاده از آن کمتر است. گوگرد پاستیلی با خلوص ۹۰ تا ۹۹ درصد بهترین گزینه برای اصلاح خاک است.

 16. سلام وقت بخیر برای رفع سفیدک وقارچ های انگور باید گوگرد را بصورت پودری پاشید یا بصورت محلول در اب؟؟
  در اینستاگرام مهندس کشاورزی تاکید میکرد گوگرد معدنی استفاده کنید چون گوگرد پالایشگاهی انحلال پذیر نیست و پ هاش خاک را کم نمیکنه وچند سال دست نخورده در خاک باقی میمونه
  این حرف درسته؟؟؟؟؟

  1. با سلام
   برای کنترل قارچ و سفیدک انگور گوگرد پودری به صورت گردپاشی اثر بیشتری خواهد داشت. البته در مواقعی که نیاز شد باید از سموم هم با نظر گیاهپزشک استفاده شود. گوگرد پالایشگاهی مستقیما حل نمیشود و برای همین هست که باید به همراه باکتری حل کننده گوگرد استفاده شوند و به این روش اثرگذاری بالایی خواهند داشت. واقعیت این هست که هیچ گوگرد جامدی در آب حل نمیشود و این خاصیت شیمیایی گوگرد هست. چه گوگرد معدنی باشد و چه پالایشگاهی و یا بنتونیت دار. لذا تمام گوگردها باید با باکتری حل کننده گوگرد مصرف شوند. بنابراین بهترین گوگرد گوگردی هست که ناخالصی نداشته باشد. پیشنهاد ما گوگرد پالایشگاهی با خلوص ۹۰ تا ۹۹ درصد است به همراه باکتری حل کننده گوگرد.

 17. درود بر کارشناسان محترم
  مطالب بسیار مفید و ارزشمندی ارائه فرمودید
  پایدار باشید

  1. با سلام و احترام
   نظر لطف شماست. امیدواریم سایر مطالب آموزشی سایت دایان نیز برای شما مفید باشه.

 18. ناصروالیوند
  سلام ممنون از راهنمایی های سازنده شما دوستان
  مهندس چرا بعضی از شرکتها گوگردمعدنی را توصیه میکنند

  1. سلام وقت بخیر
   سپاسگزاریم از محبت شما. امیدواریم سایر مطالب آموزشی سایت دایان نیز مورد رضایت شما باشد.
   امروزه تبلیغات محدودیتی ندارد. ولی این هم نیست که گوگرد معدنی در هیچ شرایطی مناسب نباشد. اتفاقا انواع گوگرد در شرایط مختلف میتوانند اثرات مثبتی داشته باشد. مشکل اصلی اینجاست که زمانی که در مقالات علمی دنیا حرف از اثرات مثبت گوگرد زده میشود. هر نوع گوگردی که در دسترس باشد برای تمام موارد مصرف گوگرد تبلیغ میشود بدون اینکه به نحوه اثر آن توجه شود. به همین دلیل توصیه عمومی ما به مصرف گوگرد خالص به همراه استفاده از باکتری های حل کننده گوگرد در خاک است.

 19. سلام. وقت بخیر
  آیا تفاوتی بین سم و کود گوگرد وجود داره؟ من گوگرد کریستالی دارم که فقط روش مصرف به عنوان قارچ کش داره . میخواستم بدونم به عنوان کود هم میشه استفاده کرد یا نه؟

  1. با سلام و احترام
   نه هیچ فرقی نداره. گوگرد ترکیبی هست که از پالایشگاه های نفت و گاز خارج میشه و در کشاورزی بیشتر به عنوان کود مطرح هست. به واسطه اثراتی که روی کنترل برخی آفات و بیماری ها دارد بعضی از عزیزان به عنوان سم نیز مطرح میکنند. ولی ترکیب گوگرد یکی هست و میتونید به عنوان کود ازش استفاده کنید.

   1. با سلام و احترام
    در ارتباط با رنگ آن توجه داشته باشید که زرد رنگ است.

 20. سلام ببخشید کود گوگرد چند روز قبل از کشت به خاک اضافه شود و بعد از آن بذر را کشت کنیم

  1. سلام
   وقت شما بخیر
   چون گوگرد کودی هست که مستقیما در آب حل نمیشه زیاد حساسیتی از نظر زمان مصرف نداره. شما میتونید گوگرد رو دقیقا قبل از کاشت بذر داخل زمین بپاشید و بعد بذرها رو کشت کنید.

 21. با سلام و خدا قوت
  کارشناسی تاکید داشت که گوگرد را بعد از بیل زدن درخت، اطراف آن بپاشید چرا که اگر گوگرد را بپاشید و با بیل زدن آن را با خاک مخلوط کنید گورگرد در معرض هوا قرار نمی گیرد و اکسید نمی شود و نه تنها مفید نیست بلکه ضرر هم دارد. آیا این نظر کارشناس درست است و آیا درست است که با خاکستر مخلوط شود نتیجه بهتری دربر خواهد داشت؟ با تشکر

  1. با سلام و احترام
   بستگی به هدف ما از استفاده از گوگرد دارد. هدف ما احیاء خاک است. در صورتی که گوگرد در معرض مستقیم هوا باشد به گاز تبدیل شده و مستقیما از خاک خارج خواهد شد. لذا اثر مثبتی روی خاک ندارد. بهتر است گوگرد با خاک مخلوط شده و در عمق ۵ تا ۱۰ سانتی متری خاک قرار بگیرد. در این شرایط در این شرایط تا حدودی درون خاک نیز هوا وجود دارد و گوگرد توسط باکتری های اکسیدکننده گوگرد تبدیل به سولفات شده و قابل حل در آب است. این وضعیت باعث تنظیم pH، افزایش فعالیت میکروبی خاک و در نتیجه احیاء خاک خواهد شد.
   با آرزوی موفقیت برای شما

 22. سلام زمان استفاده از گوگرد گرانول برای درختان میوه چه زمانی هست و آیا میتوان بر روی خاک ریخت و با خاک قاطی کرد و چه زمان باید بعدش آبیاری کرد؟ممنون

  1. سلام وقت بخیر
   بهترین زمان استفاده در پاییز و زمستان هست. ولی اگر سال قبل استفاده نکردید همین الان در اطراف درختان بریزید و سپس با خاک سطحی مخلوط کنید. نیازی به شخم زدن نیست. در حد سطحی کفیات میکند. ولی گوگرد داخل آب حل نمیشود. لذا لازم است از کودهای سولفوباکتر هم استفاده کنید تا حلالیت گوگرد رو افزایش بده.

  1. سلام وقت بخیر
   لطفا با واحد فروش شرکت تماس بگیرید. تماس ۰۵۱۳۴۶۹۳۳۳۳ داخلی ۱

  1. سلام وقت بخیر
   گوگرد در حالت جامد و زمانی که از پالایشگاه خارج میشه غیراکسیدی هست. یعنی اکسید نشده است پس در آب هم قابل حل نیست. برای همین به همراه این کودها باکتری های تیوباسیلوس استفاده میشه تا اون گوگرد رو اکسید کنه تا قابلیت حلالیت داشته باشه.

   1. میزان استفاده باکتری تیوباسیلوس بر روی گوگرد پالایشگاهی چه مقدار است؟ چ نسبتی؟
    ممنون میشم راهنمایی کنید

   2. سلام وقت بخیر
    اگر قرار هست که باکتری‌ها رو مستقیما روی گوگرد اسپری کنید، برای هر ۵۰۰ کیلو گوگرد یک گالن ۵ لیتری سولفوباکتر دایان استفاده کنید. مقدار مصرف باکتری اگر بیشتر باشه مشکلی ایجاد نمیشه ولی مقدار توصیه شده کفایت میکنه.

  1. سلام
   به جهت اینکه تنظیمات تلگرامتان را طوری اعمال کرده‌اید که امکان اضافه شدن به گروه‌ها فراهم نیست، بنابراین لینک گروه تلگرامی دایان بصورت پیام خصوصی برایتان ارسال شد. باز اگر مشکلی بود بفرمایید در خدمتیم

  1. سلام
   سولفور با گوگرد تفاوتی ندارد. در واقع سولفور همان اسم انگلیسی گوگرد است.

  1. سلام روز بخیر
   با توجه به اینکه شوری شما قابل کنترل هست بهتره از گوگرد پاستیلی ۹۰ یا ۹۹ درصد استفاده بشه و به همراهش کودهای زیستی اکسیدکننده گوگرد مثل سولفوباکتر دایان استفاده کنید. قطعا این یک روش پایدار و بدون خسارت هست.

 23. عالی بود ممنون اگه کانال تلگرامی دارید درمورد کشاورزی دعوا کنید ممنون
  ۰۹۱۵*******

 24. سلام جناب مهندس
  برای اسیدی کردن پی اچ کمپوست از چه نوع کود گوگردی ای استفاده کنم؟
  پی اچ کمپوست ۹ هست

  1. از گوگرد پودری ۹۹ درصد خلوص به همراه باکتری های حل کننده گوگرد. سولفوباکتر دایان

  1. سلام خدمت شما
   با دفتر مرکزی شرکت در ارتباط باشید تا راهنماییتون کنند.
   ۰۵۱۳۵۰۹۹۹۰۳

 25. باسلام و احترام
  آیا زمان کاشت نهال میوه احتیاج است که داخل چاله از این گوگرد گرانوله استفاده بشه؟به چه میزان؟

  1. سلام خدمت شما
   بله بسیار هم توصیه میشود. به مقدار ۵۰۰ گرم برای هر نهال از گوگرد خالص ۹۹ درصد به همراه خاک اطراف ریشه استفاده کنید.

   1. درود ، عصر بخیر ، میخواستم بدونم ، باغم تو گیلان هستش و یکی از درختام دچار بیماری شانکر شده این درخت و درخت کناریش که برگهاش می سوزه دچار چه کمبودی هستش ؟ و اینکه کود گوگرد پودری رو به چه صورت به خاک بدم ؟ بینهایت سپاسگزارم

   2. سلام وقت شما بخیر
    لطفا سوالتون رو از طریق بخش پرسش و پاسخ سایت بپرسید. اونجا میتونید عکس هم ارسال کنید. در صفحه اصلی سایت، قسمت پرسش و پاسخ رو پیدا کنید و وارد بشید. در این قسمت حتما سوالتون رو بپرسید و عکس هم ارسال کنید تا بررسی بشه. در مورد گوگرد پودری که پرسیدید در اطراف درخت بپاشید و کمی با خاک سطحی مخلوط کنید.

  1. اسلام گوگرد پودر *** برای خاک مناسبه وبرای پیاز قبل کشت چه نوع گوگرد مناسبه واگه تاریخ باکتری تی باسیلوس بگزره قابل استفاده است.

   1. سلام وقت بخیر
    برندی که گفتید (***) مهم نیست. مهم این است که گوگرد خالص باشد. انواع گوگرد خالص که در مقاله نوشته شده است مناسب هستند. فقط روش مصرف گوگرد پودری سخت و اذیت کننده هست. بهتره که از گوگرد گرانول و یا پاستیلی استفاده کنید. باکتری‌ها معمولا تا یک سال تاریخ دارند. اگر از این زمان بگذره تاثیرش کم میشه.

 26. سلام زمینی دارم که اهکی است یعنی درصد غلیایی بودن ان بالاست برا پایین اوردن غلیاییت خاک از چه نوع گوگردی استفاده کنم که میکرو ارگانیم های خاک حفظ شود.

  1. سلام از گوگرد خالص ۹۹ درصد به همراه باکتری های حل کننده گوگرد مثل سولفوپاورباکتر دایان استفاده کنید.

 27. استدلال شما در مورد آلومینیوم بنتونیت و سمیت آن درست نیست. آلومینیوم یک عنصر سمی برای گیاهان می باشد مشروط به اینکه در محلول خاک حل شود و این اتفاق در خاکهای اسیدی رخ می دهد و نه در خاکهای آهکی. آلومینیوم موجود در بنتونیت غیرقابل حل هست چون پی اچ خاکهای ایران اغلب بالای ۷ می باشد. اگر استدلال شما درست بود همه خاکهای ما سمی بودند چون اغلب کانی های تشکیل دهنده خاک محتوی آلومینیوم هستند!!!

 28. سپاس از پاسخگویی. برای کاشت گیاه بلوبری نیاز دارم از حدود ۷ به حدود ۵ برسونم ph رو. این کار شدنی هست به نظر شما؟

 29. درود. برای کاهش ph خاک از ۷ به زیر ۵، چقدر گوگرد ۹۹ درصد باید استفاده کرد؟ دوز منظورم هست.
  سپاس از راهنمایی

  1. سلام شما نیازی ندارید که pH خاک رو به ۵ برسونید، رنج مطلوب بین ۶.۵ تا ۷ است.
   به طور معمول در باغات برای هر درخت مقدار ۳۰۰ تا ۵۰۰ گرم و در کشت‌های زراعی آبی مقدار ۱۰۰ تا ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار و برای کشت‌های زراعی دیم حدود ۵۰ کیلوگرم در هکتار توصیه می‌شود.

 30. سلام
  نیاز درخت سیب برای هر درخت چه میزان است و همچنین به نسبت سن و سال درخت چه قدر متغیر است ؟؟

  1. سلام
   به ازای هر درخت بسته به سنش می‌تونید از ۲۵۰ گرم تا ۵۰۰ گرم گوگرد خالص پاستیلی ۹۹ درصد استفاده کنید.
   در خدمتتون هستیم

   1. سلام خدمت شما
    خیلی ممنون بابت اطلاعات مفید من تا قبل ازخوانده این مطلب میخواستم از گوگرد معدنی استفاده کنم ممنون از راهنماییتون
    فقط سفارش گوگرد پالایشگاهی. چگونه است

   2. با سلام و احترام
    از حسن توجهتون سپاسگزاریم
    اگر حجم بالا بخواهید باید از پالایشگاه سفارش بدید و اگر حجم کمتر نیاز دارید از شرکت های فرآوری گوگرد خریداری کنید.

 31. با سلام و خسته نباشید،
  چگونه می توان از گوگرد پودری در دیمزارهای گندم استفاده کرد.
  با تشکر

  1. سلام جناب عرفان عزیز
   برای گندم دیم توصیه می‌شود قبل از کاشت گوگرد پاستیلی ۹۹ درصد را با کودهای پایه مخلوط کرده و استفاده کنید.

 32. سلام جناب رادمنش عزیز
  گوگرد با توجه به اینکه یک ماده قطبیه داخل آب حل نمیشه و بهتره که قبل از کاشت مصرف بشه. برای مورد شما می‌تونید باکتری‌ها رو در اولین آبیاری پیش رو در سال جاری وارد خاک کنید. توصیه می‌شود کودها رو در قالب برنامه غذایی مصرف کنید. برای دریافت برنامه غذایی می‌تونید از طریق لینک زیر اقدام بفرمایید. در خدمت شما هستیم. برنامه غذایی گندم – کشت آبی

   1. سلام
    با توجه به مقاله شما در مورد گوگرد بنتونیت دار، چرا مهندسین جهاد کشاورزی به ما تاکید بر استفاده از این نوع گوگرد برای اصلاح خاک کردند ؟
    برای هر نهال گردو هنگام کاشت چه مقدار گوگرد اضافه شود ؟ ph خاک ۷.۵ میباشد

   2. با سلام و احترام فراوان
    برای هر نهال حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ گرم گوگرد خالص ۹۹ درصد استفاده کنید. با توجه به غیرقطبی بودن گوگرد و حلالیت تدریجی آن، مقدار بیشتر از این هم میتوانید استفاده کنید و هیچ ضرری نخواهد داشت.

   3. اگر هدف رشد نهال هست ترکیبات بسیار بهتری نیز برای این کار وجود داره. میتونید برنامه غذایی دایان رو درخواست کنید. در مورد گوگرد معدنی در مطلب توضیح داده شده است. در بلند مدت میتواند خسارتزا باشد.

  1. سلام برای استفاده از گوگرد در طول فصل داشت گیاهان روغنی مانند کلزا از چه نوع گوگردی و با چه غلظتی استفاده کنیم

   1. سلام توصیه می‌شود از گوگردهای پاستیلی ۹۹ درصد و یا گرانول ۹۹ درصد همراه با کودهای باکتری اکسید کننده گوگرد (سولفوپاورباکتردایان) قبل از کاشت بصورت اختلاظ با خاک استفاده کنید.
    در صورتی که امکان تهیه این نوع گوگرد در بازار را نداشتید می‌توانید از گوگرد ۹۰ درصد هم استفاده کنید.
    نکته مهم: از گوگرد با خلوص پایین تر از ۹۰ درصد استفاده نکنید. در صورتی که نتونستید گوگرد ۹۹درصد تهیه کنید با تلفن شرکت تماس بگیرید تا راهنمایی برای خرید انجام شود. ۰۵۱۳۵۰۹۹۹۰۳

 33. بنام خدا
  سلام
  مطالب سایت و کانال تلگرامی شما بسیار سازنده و مفید است از زحمات همه دست اندر کاران بنوبه خودم سپاسگزاری می نمایم
  ارادتمند شما علی دقیقی

  1. سلام و درود
   ممنونیم از اینکه با ظرافت و دقت همراه ما هستید. از نظر و لطف شما سپاسگزاریم .
   دایان خدمتگزار و همراه کشاورز

 34. با سلام و تشکراز راهنمایی خوبتان سوال اینست که آیا گوگرد پالایشگاه نفت برای محلولپاشی بهتر است یا گوگرد پالایشگاه گاز و تفاوت این دو درچیست گفته شده گوگرد پالایشگاه گاز باعث سوزش در برگ شده مضر است از راهنمائیتان ممنون میشوم

  1. سلام و درود
   گوگرد پالایشگاهی نفتی و گازی تفاوتی از لحاظ عملکرد و ساختار ندارند، فقط چند نکته‌ای که باید بهش توجه داشته باشید این است که :
   ۱- به هیچ عنوان از گوگردهای معدنی استفاده نکنید.
   ۲- حدالامکان از گوگردهای بنتونیت دار استفاده نکنید.
   ۳- از گوگردهای پالایشگاهی با خلوص ۹۹ درصد استفاده کنید.
   ۴- بهتر است از گوگردهای پالایشگاهی با مش ۱۰۰ تا ۱۵۰ استفاده کنید.
   سوزندگی احتمالی می‌تواند به خاطر ناخالصی های موجود در گوگردهای معدنی، بنتونیت دار و یا سایر مواد همراه آن باشد. برای اینکه این مشکلات را نداشته باشید از گوگردهای پالایشگاهی با خلوص ۹۹ درصد استفاده کنید.
   در خدمت شما هستیم

   1. سلام آقای مهندس آزمایش های زیاد و مقاله های زیادی در مورد خواص گوگرد معدنی خوریان و زرکوه موجود هست برای کشاورز ان هست اگر خواستید ارسال بکنم

   2. سلام وقت بخیر
    نه نیازی نیست. ما هم آزمایشاتی رو دیدیم. اختیار کشاورزی شما با خودتون هست و تصمیم گیرنده اصلی شمائید. ما فقط وظیفه داریم نکات علمی رو جمع آوری کنیم و چکیده اون رو در اختیار کشاورزان عزیز بگذاریم. استفاده از ترکیبات معدنی مثل خوردن شیر خام است. شیر خام کاملا طبیعی است! خیلی ها هم خوردن و هیچ مشکلی براشون پیش نیومده. ولی از نظر علمی نمیشه مشکلات شیر خام رو رد کرد. خیلی ها هم با خوردن شیر خام دچار بیماری و حتی مرگ شدن. حتما بدون تعصب و با نگاه جامعتری این قضیه رو بررسی کنید. تصمیم گیری نهایی با شماست.
    سپاسگزاریم از نظر شما

 35. عالی بود . امیدوارم همینجوری استوار ادامه بدید. من همیشه برام این سوال پیش میومد که بهترین گوگرد کشاورزی چه نوعیه و انواع گوگرد کشاورزی رو به درستی نمیتونستم تشخیص بدم هرجا هم سرچ میکردم یکسری مطالب تبلیغاتی و گنگ برمیخوردم تا اینکه این پستو دیدم خیلی واضح و بی پرده در مورد این موضوع حرف زده. همیشه موفق و پیروز باشید.

   1. با سلام و احترام
    شرکت دایان، تولید کننده باکتری حل کننده گوگرد است ولی گوگرد از محصولات شرکت دایان نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی