سولفو پاور باکتر دایان

حجم بسته بندی : ۵ لیتر

نوع کود : مایع

ماهیت کود: زیستی – میکروبی

جمعیت باکتری: ۱۰۷

حاوی سویه‌های بومی ایران با سازگاری بالا به شرایط اقلیمی ایران

سولفو پاور باکتر دایان

مزایای کود زیستی سولفو پاور باکتر دایان

  • حاوی باکتری‌های حل کننده گوگرد نامحلول خاک
  • احیاء پتانسیل خاک و افزایش حاصلخیزی زمین
  • این باکتری‌ها همچنین باعث حلالیت کودهای گوگردی جامد (پودری، پاستیلی و گرانوله) می‌شوند.

چرا باید از سولفو پاور باکتر دایان استفاده کرد؟ پاسخ شما در

توضیحات محصول

از مشکلات اصلی گوگرد عدم حلالیت آن در آب است. گوگرد باید در خاک توسط باکتری‌های اکسید‌کننده (حل‌کننده) مثل تیوباسیلوس‌ها اکسید شود تا قابلیت جذب توسط ریشه گیاه را داشته باشد.

کود سولفو‌پاورباکتر دایان با هدف حلالیت گوگرد نامحلول موجود در خاک و یا اضافه شده به خاک تولید شده و میتواند شرایط مناسبی برای جذب گوگرد جامد توسط ریشه را فراهم کند.

از نقش‌های مهم عنصر سولفور، سنتز اسیدآمینه‌های ضروری چون سیستئین و متیونین در گیاهان است. این محصول برای تجزیه سولفور (گوگرد) در خاک لازم و ضروری است. تجزیه گوگرد، توسط این محصول در نتیجه فعالیت باکتری‌های اکسید کننده سولفور می‌باشد، که گوگرد اضافه شده به خاک را تجزیه کرده و به فرم قابل جذب برای گیاه تبدیل می‌کند. فعالیت این کود بدون ایجاد شوک بر دیگر موجودات مفید خاک با ایجاد محیط اسیدی خفیف موجب تنظیم pH خاک‌ها می‌شود. این محصول را مطابق دستور کارشناس یا بروشور مصرف، استفاده نمایید.

نحوه مصرف محصول

زراعت: در مزارع به دلیل فقر مواد آلی، کمبود جمعیت میکروارگانیسم‎های مفید در خاک و کثرت جامعه گیاهی در واحد سطح ۵ تا ۱۰ لیتر در هکتار پیشنهاد می‌شود.

باغات: در باغات بین ۵ تا ۷ لیتر در هکتار پیشنهاد می‌شود ولی مقدار مصرف بالاتر نیز تاثیرات مثبتی دارد.

شالیزارها: در شالیزار قبل از آماده سازی زمین برای کاشت محصول مصرف ۵ لیتر در هکتار این محصول زیستی پیشنهاد می‌شود.

تک درخت: در صورت مصرف برای هر تک درخت می‌توان مقدار ۱۰ تا ۱۵ سی‌سی از این محصول را در ۲۰ لیتر آب حل کرده و سپس در محل آبیاری ریشه‌ها مورد استفاده قرار داد.

گوگردمال: در روش گوگردمال مقدار دو لیتر از این محصول برای هر ۲۵۰ کیلوگرم گوگرد استفاده شود.

راهنمای مصرف نینروباکتردایان