دایان با تیم کارشناسی خود در هجدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه و باغبانی مشهد حضور دارد. منتظر دیدار شما همراهان گرامی هستیم.

🕊 فروش و عرضه مستقیم محصولات دانش‌بنیان تولیدی شرکت ( کود گیاهان آپارتمانی، کودهای زیستی میکروبی و شیمیایی سوسپانسیون شده)

🕊 خدمات مشاوره ای برای نگهداری گیاهان خانگی

🕊 ارایه برنامه غذایی رایگان برای باغات و مزارع

  • زمان : ۲۳ الی ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۸ هر رزو از ساعت ۱۷ تا ۲۴
  • مکان: نمایشگاه بین المللی مشهد، سالن فردوسی ، غرفه ۲۵۷ خوشه پروران زیست فناور

نمایشگاه گل و گیاهان آپارتمانی

نمایشگاه گل و گیاهان آپارتمانی در مشهد