نقش برنامه غذایی در باغ زیتون

  • برای دقت در کوددهی حتما از برنامه غذایی استفاده کنید. اشتباه مصرف کردن کودها خسارات کوتاه مدت و بلندمدت زیادی به دنبال خواهد داشت.
  • در روش چالکود امکان خسارت به ریشه و خاک بالاست و بهتر است از روش های جدیدتر استفاده کرد.
  • استفاده از کودهای میکروبی و گوگرد بسیار مهم و کلیدی است.
  • مربع تغذیه گیاهی دایان در برنامه غذایی رعایت میشود. کود با کیفیت، زمان مناسب، مقدار مناسب و روش درست مصرف کود.

فایل صوتی رادیو دایان

 شما عزیزان می‌توانید سوالات کشاورزی خود را از طریق واتساپ شماره 09155594800 بپرسید و پاسخ آن را در رادیو دایان بشنوید.

ثبت ديدگاه