شرکت دانش‌بنیان خوشه‌پروران زیست‌فناور (دایان)

تولید کننده کودهای زیستی (میکروبی) و شیمیایی سوسپانسیون شده

برنامه تغذیه باغات و مزارع

محصولات دایان

مطالب آموزشی

پرسش و پاسخ کشاورزی

تماس: ۰۵۱۳۵۰۹۹۹۰۳
گروه تلگرامی کشاورزی دایان