دایان سربلند و جاودان

تولیدکننده کودهای زیستی و شیمیایی

دایان یک تیم ۳۰۰۰ نفره از کشاورزان است. شما هم ثبت نام کنید و به جمع صمیمی ما بپیوندید.

مطالب آموزش کشاورزی

با مطالب آموزشی دایان آگاهانه کشاورزی کنید. انواع آموزش ویدیویی و صوتی و انواع مقالات جامع آموزشی و کاربردی برای مزارع و باغات.

برنامه غذایی

برنامه غذایی (برنامه کوددهی) برای ۵۰ نوع کشت مختلف، توسط تیم تخصصی تغذیه گیاهی دایان به رایگان نگارش می‌شود. این برنامه برای هر کشاورز بر اساس شرایط خودش نوشته می‌شود. از این بخش گیاه خودتان را انتخاب کنید.

پرسش و پاسخ کشاورزی

همه سوالاتی که در ذهن شما ایجاد می‌شود در این بخش وجود دارد. اگر سوال جدیدی دارید بپرسید تا پس از بررسی با شما تماس گرفته شود.

مزارع نمونه

کشاورزان در مورد دایان چه می‌گویند؟ وضعیت باغ و مزرعه کشاورزانی که برنامه غذایی دایان را دریافت و اجرا کرده‌اند در این بخش ببینید.

محصولات تولیدی دایان

محصولات تولیدی کارخانه دایان شامل کودهای زیستی و شیمیایی سوسپانسیون شده در این بخش مورد بررسی قرار گرفته است. ما از کارخانه دایان، مستقیما با کشاورزان در ارتباط هستیم.

تیم دایان

آشنایی با اعضای هیأت علمی شرکت دانش‌بنیان خوشه‌پروران زیست‌فناور (دایان)

مطالب پرکاربرد ویژه فصل

روش‌های کود دهی در سیستم‌های مختلف آبیاری
راهنمای جامع انتخاب گوگرد
کود شیمیایی یا زیستی
فروت ست درختان میوه