روی‌وافر دایان

کود شیمیایی

روی یکی از عناصر میکرو ضروری برای رشد و نمو گیاهان است که نقش مهمی در فرآیندهای مختلف فیزیولوژیکی گیاهان دارد. کود روی‌وافر دایان حاوی درصد بالایی از عنصر روی است که با پروفایل کامل اسیدهای آمینه کلات و به صورت سوسپانسیون تولید شده است. غلظت بالای عنصر روی و محلول بودن این کود سبب شده تا کیفیت این محصول افزایش پیدا کند.

مزایای روی‌وافر دایان

اختلاط روی‌وافر دایان

امکان اختلاط این کود با سایر کودها را، در جدول اختلاط محصولات دایان مطالعه کنید.

تجزیه ضمانت‌‌شده

روش و مقدار مصرف روی‌وافر دایان

گواهی‌نامه ثبت مواد کودی

سوالات متداول درباره این محصول

این کود را می‌توانید به روش‌های مختلف کودآبیاری، محلول‌پاشی برگی و بذرمال استفاده کنید. 

برای رسیدن به عملکردهای پایدار و منطقی باید تمام نیازهای غذایی گیاهان را در قالب یک برنامه کودی اختصاصی مصرف کرد. 

برای ثبت سفارش محصولات مورد نیازتون، تماس بگیرید.