آمینووافر دایان

کود زیستی

آمینووافر دایان شامل پروفایل کامل (۲۰ نوع اسید آمینه) از آمینو اسیدهای آزاد و پپتیدهای زیستی است که به راحتی توسط گیاهان جذب می‌شوند. لازم به ذکر است که آمینو اسید‌های موجود در کود آمینووافر دایان، طی فرآیند بیولوژیک تولید می‌شوند و گیاهان می‌توانند از این نوع آمینو اسید‌ها در تشکیل پروتئین‌ها و رشد استفاده کنند.

مزایای آمینووافر دایان

تجزیه ضمانت‌‌شده

اختلاط آمینووافر دایان

این کود با دیگر کودهای شیمیایی و زیستی (باکتریایی) دایان داخل یک مخزن کود/سمپاش قابل اختلاط است.

روش و مقدار مصرف آمینووافر دایان

گواهی‌نامه ثبت مواد کودی

سوالات متداول درباره این محصول

این کود را می‌توانید به روش‌های مختلف کودآبیاری و اسپری روی خاک استفاده کنید.

توجه شود که برای اثرگذاری مناسب کودها باید آنها را در قالب برنامه کودی و به صورت برنامه‌ریزی‌شده مصرف کنید. 

کود آمینووافر دایان مجموعه‌ی کاملی از اسید‌های آمینه شامل ۲۱ نوع از آمینواسید‌های آزاد و پپتید‌های زیستی را تأمین می‌کند که گیاهان آن‌ها را به راحتی جذب می‌کنند. 

برای ثبت سفارش محصولات مورد نیازتون، تماس بگیرید.