سولفوباکتر دایان

کود زیستی

سولفوباکتر دایان حاوی سویه‌های مختلف باکتریایی ازجمله تیوباسیلوس‌ها و سویه‌های جدید باکتریایی است که باعث اکسیداسیون گوگردِ غیرقابل جذب، افزایش فراهمی فرم قابل جذب آن برای گیاهان و با احیاء پتانسیل خاک سبب افزایش حاصل‌خیزی آن می‌شود. سویه‌های باکتریایی موجود در این کود سازگاری بسیار بالایی به شرایط مختلف اقلیمی دارند.

این محصول را می‌توانید برای اکسیدکردن انواع فرم‌های گوگرد مانند فرم پودری، گرانول، پاستیلی و … مصرف کنید.

توجه داشته باشید که این کود حاوی عنصر گوگرد نبوده، بلکه با اکسیداسیون گوگرد، باعث افزایش حلالیت و فراهمی آن در محیط ریشه می‌شود.

این باکتری‌ها با افزایش فراهمی و جذب گوگرد توسط گیاه، باعث تولید آمینواسید‌های مفید از جمله متیونین و سیستئین و پروتئین‌ها می‌شوند. این کود در کنار نقش اصلی خود، موجب بهبود برخی خصوصیات خاک از جمله pH می‌شود که این خصوصیت خاک در فراهمی سایر عناصر غذایی برای گیاهان موثر است.

مزایای سولفوباکتر دایان

قابلیت اختلاط

باتوجه به ‌اینکه این کود حاوی میکروارگانیسم‌های زنده (باکتری) است، موارد زیر باید مد نظر قرار گیرد.

این کود قابلیت اختلاط با دیگر کودهای زیستی دایان مثل فسفوباکتر، پتاس‌باکتر و نیتروباکتر دایان را دارد.

از ترکیب سولفوباکتر با هرگونه کود شیمیایی داخل یک مخزن کود خودداری کنید. با برخی محصولات پایه زیستی دایان (مانند آمینووافر و روی) فقط در شرایط خاص قابل اختلاط است که داخل برنامه‌های کودی مشخص می‌شود.

مقدار مصرف سولفوباکتر دایان

مقدار مصرف سولفوباکتر برای تک درخت در باغات بصورت ۱۰ تا ۱۵ میلی‌لیتر برای هر درخت توصیه می‌شود.

توجه: باتوجه به ماهیت زیستی سولفوباکتر، مصرف بالاتر از مقادیر توصیه‌شده در جدول بالا، اثر منفی نداشته و یا باعث ایجاد مسمومیت نمی‌شود.

گواهی‌نامه ثبت مواد کودی

سوالات متداول درباره این محصول

ساده‌ترین تعریفی که می‌توانیم از این ترکیبات به شما بگوییم این است که کود‌های زیستی مجموعه‌ای از موجوداتی هستند که می توانند از باکتری‌های مفید یا قارچ‌های موثری باشند که فعالیت آن‌ها باعث آزاد شدن عناصر غذایی خاک و قابل جذب شدن عناصر برای گیاهان می‌شوند.

از آنجایی که محتوای این کود، زیستی و شامل سویه‌های مختلف باکتریایی است، مصرف مقادیر بالای آن در باغات و مزارع اثر منفی ندارد. 

این کود را می‌توانید به روش‌های مختلف کودآبیاری و اسپری روی خاک استفاده کنید.

توجه شود که برای اثرگذاری مناسب کودها باید آنها را در قالب برنامه کودی و به صورت برنامه‌ریزی‌شده مصرف کنید. 

این مورد یک نکته مثبت برای محصول باکتریایی است و دلیل آن فعالیت بالای باکتری‌ها است. این میکروارگانیسم‌ها با فعالیت‌های بیولوژیکی خود باعث تولید برخی گازها، مشابه سولفید هیدروژن می‌شوند و عامل بوی نامطبوع این محصول ناشی از فعالیت زیستی این باکتری‌ها داخل محلول کودی است.

برای ثبت سفارش محصولات مورد نیازتون، تماس بگیرید.