نیتروباکتر دایان

کود زیستی

نیتروباکترها دارای چند سویه از باکتری‌هایی هستند که می‌توانند نیتروژن موجود در هوای خاک را طی فرآیندی، به شکلی از نیتروژن تبدیل ‌کنند که برای گیاهان قابل جذب باشد. در این فرآیند در کنار دسترسی بهتر نیتروژن، برخی ترکیبات دیگر هم تولید ‌می‌شود که از جمله آن‌ها ‌می‌توان به اسید‌های آلی اشاره کرد که باعث بهتر شدن شرایط شوری و pH خاک می‌شوند.

در نتیجه استفاده از این کود و رفع نیاز نیتروژنی گیاه، شاهد افزایش رشد رویشی و سبزینگی گیاهان و بهبود عملکرد خواهید بود. نیتروباکتر دایان، همچنین توانایی احیاء آهن موجود در خاک و آزاد‌سازی دیگر عناصرِ غیرقابل دسترس را داشته و این موضوع قطعا به جذب بهتر عناصر کمک خواهد کرد. این باکتری‌ها همچنین با تولید فیتوهورمون‌ها، سنتز اسیدهای آلی و قارچ‌کش‌ها باعث بهبود رشد و نمو، افزایش عملکرد و همچنین کنترل pH خاک می‌شوند.

مزایای نیتروباکتر دایان

قابلیت اختلاط

باتوجه به اینکه این کود حاوی میکروارگانیسم‌های زنده (باکتری) است موارد زیر باید مد نظر قرار گیرد. این کود قابلیت اختلاط با دیگر کودهای زیستی دایان مثل فسفوباکتر، پتاس‌باکتر و سولفوباکتر دایان را دارد.

از ترکیب نیتروباکتر با هرگونه کود شیمیایی داخل یک مخزن کود خودداری کنید.

با برخی محصولات پایه زیستی دایان (مانند آمینووافر و روی) فقط در شرایط خاص قابل اختلاط است که داخل برنامه‌های کودی مشخص می‌شود.

مقدار مصرف نیتروباکتر دایان

مقدار مصرف نیتروباکتر برای تک درخت در باغات بصورت ۱۰ تا ۱۵ میلی‌لیتر برای هر درخت توصیه می‌شود.

توجه: باتوجه به ماهیت زیستی نیتروباکتر، مصرف بالاتر از مقادیر توصیه‌شده در جدول بالا، اثر منفی نداشته و یا باعث ایجاد مسمومیت نمی‌‌شود.

گواهی‌نامه ثبت مواد کودی

سوالات متداول درباره این محصول

ساده‌ترین تعریفی که می‌توانیم از این ترکیبات به شما بگوییم این است که کود‌های زیستی مجموعه‌ای از موجوداتی هستند که می توانند از باکتری‌های مفید یا قارچ‌های موثری باشند که فعالیت آن‌ها باعث آزاد شدن عناصر غذایی خاک و قابل جذب شدن عناصر برای گیاهان می‌شوند.

از آنجایی که محتوای این کود، زیستی و شامل سویه‌های مختلف باکتریایی است، مصرف مقادیر بالای آن در باغات و مزارع اثر منفی ندارد. 

این کود را می‌توانید به روش‌های مختلف کودآبیاری و اسپری روی خاک استفاده کنید. 

توجه شود که برای اثرگذاری مناسب کودها باید آنها را در قالب برنامه کودی و به صورت برنامه‌ریزی‌شده مصرف کنید. 

این مورد یک نکته مثبت برای محصول باکتریایی است و دلیل آن فعالیت بالای باکتری‌ها است. این میکروارگانیسم‌ها با فعالیت‌های بیولوژیکی خود باعث تولید برخی گازها، مشابه سولفید هیدروژن می‌شوند و عامل بوی نامطبوع این محصول ناشی از فعالیت زیستی این باکتری‌ها داخل محلول کودی است.

برای ثبت سفارش محصولات مورد نیازتون، تماس بگیرید.