راهکار کلیدی برای افزایش عملکرد گندم

برنامه‌های کودی اختصاصی اگرویار براساس چهار اصل تغذیه گیاهی یعنی منبع مناسب کود، زمان مناسب مصرف، مقدار صحیح و شیوه صحیح مصرف کودها تنظیم می‌شوند. 

چگونه می توان وزن و تعداد دانه کلزا را افزایش داد؟

هرچقدر بتوانیم با یک برنامه غذایی صحیح ظرفیت فتوسنتز غلاف ها و برگ ها را بالاتر ببریم ظرفیت محتوای دانه کلزا را می توانیم افزایش دهیم. همچنین، اگر بتوانیم در انتهای دوره رشد، محتوای دانه ها و محتوای برگی را به سمت غلاف ها منتقل کنیم، دانه های درشت با وزن هزار دانه بالاتر را از کلزا شاهد خواهیم بود. استفاده از یک برنامه غذایی حائز اهمیت است. استفاده از کلسیم وافر همراه با آمینووافردایان در مراحل غلاف دهی به افزایش سطح آمینواسید کمک خواهد کرد و در نهایت محلول پاشی با ترکیباتی مثل سیلیکون دایان بعد از بستن غلاف به انتقال محتوای غلاف برای بزرگ شدن و وزن گیری دانه ها کمک خواهد کرد.

نگارش و تالیف: تیم تحقیق و توسعه دایان (شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور). نشر این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

این آموزش را دوست داشتید؟
1
0
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=24105
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=24105
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی