راهکار کلیدی برای افزایش عملکرد گندم

برنامه‌های کودی اختصاصی اگرویار براساس چهار اصل تغذیه گیاهی یعنی منبع مناسب کود، زمان مناسب مصرف، مقدار صحیح و شیوه صحیح مصرف کودها تنظیم می‌شوند. 

محلول پاشی مزرعه کلزا چه زمانی و با چه کودهایی انجام می شود؟

محلول پاشی مزرعه کلزا در مراحل ظهور گل (گل انگیزی) با ترکیباتی مانند کلسیم وافر دایان، ریزمغذی دایان و روی وافر دایان بسیار مهم است، زیرا ظرفیت گل انگیزی را توسعه می دهد. در مراحل بعدی که غلاف ها شکل می گیرند چون غلاف ها خودشان فتوسنتز می کنند محلول پاشی کلسیم وافر و آمینووافر دایان برای سبزمانی و افزایش مقدار فتوسنتز غلاف ها با هدف انتقال قند و محتوای برگی به سمت غلاف ها، درشت شدن بذرها و رسیدگی کامل انجام می شود.

پیشنهاد تیم دایان این است که برای اطلاعات در مورد کودهای محلول پاشی مزرعه کلزا به بخش آموزشی کلزا مراجعه کنید.

نگارش و تالیف: تیم تحقیق و توسعه دایان (شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور). نشر این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

این آموزش را دوست داشتید؟
0
0
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=24069
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=24069
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی