راهکار کلیدی برای افزایش عملکرد گندم

برنامه‌های کودی اختصاصی اگرویار براساس چهار اصل تغذیه گیاهی یعنی منبع مناسب کود، زمان مناسب مصرف، مقدار صحیح و شیوه صحیح مصرف کودها تنظیم می‌شوند. 

مصرف کودها به روش شیر و بشکه

مصرف کودها به روش شیر و بشکه در سیستم‌های آبیاری غرقابی

۱- در این پست آموزشی از دایان می‌خواهیم نحوه استفاده کودها به روش سیستم شیر و بشکه در سیستم‌های آبیاری غرقابی را خدمت شما همراهان دایان آموزش دهیم. همانطور که می‌دانید کودها را می‌توان به دو روش مصرف ریشه‌ای و محلولپاشی برگی در اختیار گیاهان قرار داد. مصرف ریشه‌ای همان مصرف کودها به همراه آب آبیاری است که در اصطلاح به این روش کودآبیاری هم میگویند.

۲- برای مصرف کودها در سیستم‌های آبیاری قطره‌ای و بارانی می‌توان از تانک کود و یا سیستم شیر ونتوری استفاده کرد. کارایی جذب مواد کودی در چنین سیستم‌هایی نسبت به سیستم آبیاری غرقابی بالاست ولی از آنجایی که در این روش‌ها بحث هزینه‌ها مطرح است عمده کشاورزان با وجود معایب و کارایی کمتر سیستم‌های سنتی، روش آبیاری غرقابی را برای کشاورزی انتخاب می‌کنند. توجه شود که تلفات آب و کود در سیستم‌ آبیاری غرقابی نسبت به سایر روش‌های آبیاری بالاست.

۳- یکی از رایج‌ترین و ساده‌ترین روش‌های مصرف کودها در سیستم آبیاری غرقابی استفاده از شیر و بشکه است. در این روش می‌توانید از یک بشکه ساده به همراه یک شیر به عنوان خروجی محلول کودی استفاده کنید. برای اینکار، در ابتدا مواد کودی را به تدریج داخل بشکه ریخته و کامل هم بزنید. اگر چند کود را بصورت ترکیبی مصرف می‌کنید از ریختن همزمان آنها به بشکه کود خودداری کنید. هرکدام از کودها را بصورت جداگانه داخل مخزن ریخته و حل کنید، سپس کود بعدی را اضافه کرده و دوباره هم بزنید تا محلول کودی یکنواخت تهیه شود. بشکه یا مخرن کود را در مسیر آبراه قرار داده و شیر آن را به آرامی باز کنید تا مواد کودی به همراه آب آبیاری وارد زمین شود.

چند نکته مهم

نکته اول: یکی از اشتباهات رایج بین کشاورزان این است که کودها را از بالادست محل انتقال آب توسط یک بشکه یا مخزن وارد آب می‌کنند. باید توجه داشته باشید که در این حالت کود مسیر زیادی را طی می‌کند تا کل زمین آبیاری شود بنابراین مواد کودی به طور یکنواخت در سطح باغ یا مزرعه به طور یکنواخت توزیع نخواهند شد و میزان تلفات کود بسیار بالا خواهد بود. برای حل این مشکل می‌توان بشکه حاوی کود را در ابتدای هر ردیف و جایی که آب وارد کرت می‌شود قرار داد تا مسافتی که کود تا پای گیاه طی می‌کند به حداقل برسد.

نکته دوم: حجم آب بشکه یا مخزن بسته به مقدار کودی که وارد آن می‌کنید تعیین می‌شود. توجه داشته باشید که اگر حجم مخزن بیش از حد کوچکتر باشد احتمال رسوب کودهای داخل آن وجود دارد. بنابراین اگر مخزن با حجم مناسب انتخاب شود مدیریت کوددهی راحت‌تر شده و احتمال رسوب مواد کودی به حداقل می‌رسد.

نکته سوم: از ترکیب همزمان کودهای زیستی (میکروبی) با هرگونه کود و یا سم شیمیایی دیگر داخل مخزن خودداری کنید. توجه داشته باشید که در کشت‌های زراعی حدالامکان کودهای میکروبی را به روش شیر و بشکه مصرف نکنید چرا که در این روش کارایی مصرف کاهش پیدا خواهد کرد. در کشت‌های زراعی توصیه می‌شود کودهای میکروبی را قبل از کشت در سطح خاک بصورت یکنواخت اسپری کرده و سپس اقدام به کشت بذر کنید.

می‌توانید نحوه صحیح استفاده کودهای زیستی (میکروبی) در کشت‌های زراعی را در سایر کلیپ‌های آموزشی دایان دنبال کنید.

این آموزش را دوست داشتید؟
11
4
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=5882
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=5882
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی