تغذیه باغات پس از تشکیل میوه

کارشناس: دکتر سمیه نظامی

  •  چرا پس از تشکیل میوه باید به کوددهی درختان میوه توجه داشته باشیم؟

به دلیل افزایش ظرفیت سازی برای سایز میوه، باید فتوسنتز و انتقال قند و مواد لازم از برگ ها به میوه ها افزایش یابد.

  • پس از تشکیل میوه ها چه کودهایی باید استفاده کنیم؟

بسته به شرایط باغ باید از کودهای حاوی کلسیم، روی و عناصر ریزمغذی هم در دانه دار و هم هسته دار استفاده کنیم اما برنامه های کوددهی برای هر باغ اختصاصی هست.

  • آیا مصرف کودهای نیتروژنی پس از تشکیل میوه لازم است؟

بله، ولی به میزان کافی و بسته به شرایط درختان و باغ، از مصرف بیش از حد کودهای نیتروژنی خودداری کنید زیرا باعث ریزش میوه ها یا ریز شدن میوه ها خواهد شد.

  • برای رشد جست های رویشی همراه با افزایش سایز میوه ها در دانه دارها چه کودهایی توصیه می شود؟

بسته به شرایط باغ و برنامه غذایی اختصاصی بطور معمول کودهای حاوی آمینواسیدها و آهن و روی توصیه می شوند و به میزان کافی کودهای نیتروژنی.

 شما عزیزان می‌توانید سوالات کشاورزی خود را از طریق واتساپ شماره 09155594800 بپرسید و پاسخ آن را در رادیو دایان بشنوید.

ثبت ديدگاه