مدیریت علف های هرز کلزا به چه طریقی انجام می شود؟

در مدیریت علف های هرز کلزا گیاهانی مانند گل زرد که هم خانواده کلزا است، عموما خطرناکترین علف هرز مزرعه کلزا می باشد. مبارزه با این علف هرز در ابتدای فصل انجام می شود و علف های هرز دیگر برای مزارع کلزا غالب نیستند و تنها همین علف هرز است که می تواند غالب باشد و به مزرعه خسارت وارد کند. علف هرز گل زرد از گیاهان پهن برگ است و با علف کش های انتخابی معمولا کنترل می شود.

نگارش و تالیف: تیم تحقیق و توسعه دایان (شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور). نشر این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

این آموزش را دوست داشتید؟
0
0
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=24176
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=24176
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی