راهکار کلیدی برای افزایش عملکرد گندم

برنامه‌های کودی اختصاصی اگرویار براساس چهار اصل تغذیه گیاهی یعنی منبع مناسب کود، زمان مناسب مصرف، مقدار صحیح و شیوه صحیح مصرف کودها تنظیم می‌شوند. 

مصرف کود اوره برای کلزا چه زمانی و به چه روشی انجام شود؟

در ارتباط با کلزا مصرف کودهای نیتروژنه مثل اوره باید به صورت تقسیطی انجام شود و بعد از اینکه فرآیند ظهور ساقه یا اصطلاحا رشد رویشی شروع شود، باید اوره را مصرف کنید. یعنی سرماها که عبور می کند استفاده از ترکیبات اوره برای کلزا و تامین نیتروژن حائز اهمیت است اما باید به صورت تقسیطی انجام شود.

نگارش و تالیف: تیم تحقیق و توسعه دایان (شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور). نشر این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

این آموزش را دوست داشتید؟
0
0
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=23879
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=23879
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی