راهکار کلیدی برای افزایش عملکرد گندم

برنامه‌های کودی اختصاصی اگرویار براساس چهار اصل تغذیه گیاهی یعنی منبع مناسب کود، زمان مناسب مصرف، مقدار صحیح و شیوه صحیح مصرف کودها تنظیم می‌شوند. 

چه نوع کودهایی در زعفران استفاده می شود؟

گیاه یک موجود زنده است و نیازمند مصرف کود در زمان درست و به میزان کافی است. نوع کود و میزان مصرف برای زعفران باید در یک برنامه غذایی درست و جامع و کامل قرار بگیرد. پیشنهاد اینکه چه نوع کودی استفاده شود صحیح و علمی نیست. نباید بدون برنامه غذایی از کودهای کامل استفاده شود زیرا این تصور که نیاز گیاه را کامل مرتفع می کند، اشتباه است.

نگارش و تالیف: تیم تحقیق و توسعه دایان (شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور). نشر این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

این آموزش را دوست داشتید؟
0
0
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=24011
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=24011
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی