راهکار کلیدی برای افزایش عملکرد گندم

برنامه‌های کودی اختصاصی اگرویار براساس چهار اصل تغذیه گیاهی یعنی منبع مناسب کود، زمان مناسب مصرف، مقدار صحیح و شیوه صحیح مصرف کودها تنظیم می‌شوند. 

زمان مناسب برداشت کلزا چه زمانی است؟

بهترین زمان برداشت کلزا، هنگام رسیدگی بیش از ۹۰ درصد رسیگی غلاف ها است و قبل از اینکه غلاف ها به طور کامل به سمت خشکی بروند، زیرا اگر بوته به سمت خشکی برود، ریزش شدید کلزا را خواهیم داشت. هنگامی که ۹۰ درصد کلزا تغییر رنگ می دهد بهترین زمان برای برداشت کلزا است.

نگارش و تالیف: تیم تحقیق و توسعه دایان (شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور). نشر این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

این آموزش را دوست داشتید؟
2
1
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=24558
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=24558
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی