ویژگی های یک نهال مناسب برای کاشت هلو و شلیل چیست؟

ویژگی های یک نهال خوب برای کاشت هلو و شلیل داشتن پیوندک و فرم مناسب برای نهال است. همچنین در زمان کاشت ریشه های افشان آن قطع نشده باشد و نهال خیلی بزرگ نباشد. در زمان کاشت باید قیم برای نهال گذاشته شود. این بهترین شرایط کاشت نهال است. اگر پایه رویشی باشد شرایط بهتری برای توسعه ریشه سطحی وجود دارد و این می تواند آینده باغ را تضمین کند.

نگارش و تالیف: تیم تحقیق و توسعه دایان (شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور). نشر این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

این آموزش را دوست داشتید؟
0
0
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=24394
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=24394
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی