چگونه می توان کیفیت دانه کلزا را افزایش داد؟

با داشتن یک برنامه غذایی درست شامل کودهای تامین کننده، مکمل و بهساز می توانیم افزایش کیفیت دانه را داشته باشیم. در این مسیر مصرف گوگرد به افزایش کیفیت روغن دانه کمک می کند. همچنین، مصرف ریشه ای و محلول پاشی سیلیکون دایان در افزایش کیفیت دانه کلزا نقش اساسی دارد.

نگارش و تالیف: تیم تحقیق و توسعه دایان (شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور). نشر این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

این آموزش را دوست داشتید؟
1
0
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=24548
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=24548
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی