راهکار کلیدی برای افزایش عملکرد گندم

برنامه‌های کودی اختصاصی اگرویار براساس چهار اصل تغذیه گیاهی یعنی منبع مناسب کود، زمان مناسب مصرف، مقدار صحیح و شیوه صحیح مصرف کودها تنظیم می‌شوند. 

معایب کود دامی در کشت زعفران چیست؟

کود‌های دامی برای کشت زعفران با تفکر اصلاح خاک وارد زمین زراعی می‌گردد اما باید به چند نکته توجه کرد:

الف- وجود منابع آلوده‌کننده میکروارگانیسمی مثل قارچ‌ها (جنس فوزاریوم و پیتیوم)

میکروارگانیسم‌های مضر که به همراه کود دامی وارد مزرعه می‌شوند احتمال تخریب و نابودی بنه زعفران را افزایش می‌دهد. بنه زعفران به عنوان بخش اصلی گیاه اهمیت زیادی دارد.

ب- وجود بذور علف هرز در بقایای دامی نپوسیده و فرآوری نشده

یکی از مشکلات مصرف کودهای دامی نپوسیده و فرآوری نشده آلودگی مزرعه به علف هرز است. با توجه به پتانسیل ذاتی بذر علف‌های هرز، بسیاری از آن‌ها در داخل معده دام از بین نمی‌روند و حتی برای بعضی بذور گیاهان شرایط بهتری ایجاد می شود (اسید معده حیوان، پوشش‌های بذر که باعث خواب بذر می‌گردد را از بین می‌برند و در نتیجه عدم هضم بذر در معده و مخلوط با مدفوع حیوان و ورود به مزرعه، با مساعد شدن شرایط شروع به جوانه‌زنی کرده و مزرعه را آلوده خواهد کرد).

پ- افزایش شوری خاک

طبق نتایجی که از آزمایش و آنالیز این کودها به‌دست آمده به دلیل داشتن EC بالا سبب افزایش غلظت املاح خاک و در نتیجه باعث شوری خاک خواهند بود.

ت- علف‌های هرز در رقابت با زعفران پیروز خواهند شد

وجود علف‌های هرز بهاره که ارتفاع بیشتری نسبت به زعفران دارند، سبب رقابت روی منابع مشترک از جمله نور، تغذیه و غیره با زعفران می شود. درنتیجه، سبب کاهش عملکرد در کشت زعفران (از طریق جلوگیری از رشد مناسب بنه) می‌شوند.

نگارش و تالیف: تیم تحقیق و توسعه دایان (شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور). نشر این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

این آموزش را دوست داشتید؟
9
1
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=23835
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=23835
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی