راهکار کلیدی برای افزایش عملکرد گندم

برنامه‌های کودی اختصاصی اگرویار براساس چهار اصل تغذیه گیاهی یعنی منبع مناسب کود، زمان مناسب مصرف، مقدار صحیح و شیوه صحیح مصرف کودها تنظیم می‌شوند. 

چرا زعفران برگ داده است ولی گل ظاهر نشده است؟

  • در سال هایی که آبیاری در شهریورماه و زودتر از موعد انجام شود، با توجه به دمایی که آب به گیاه انتقال می دهد، به رشد رویشی تحریک شده و رشد زایشی زعفران متوقف می شود.
  • در سال هایی که گیاه زعفران درگیر تنش های محیطی و آفات و بیماری ها است، بنه ها ضعیف شده و بنه زایی درست انجام نمی شود و بنه وزن مناسبی برای سال بعد ندارد و در سال بعد رشد زایشی انجام نشده و فقط رشد رویشی خواهد داشت. پس در سال‌های تحت تنش باید تغذیه صحیح و اصولی انجام شود تا شرایط مساعد برای وزن گرفتن مناسب فراهم شود. وزن بنه باید حداقل به هشت گرم برسد در غیر اینصورت رشد فقط رویشی خواهد بود و گل تولید نمی شود.

نگارش و تالیف: تیم تحقیق و توسعه دایان (شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور). نشر این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

این آموزش را دوست داشتید؟
1
0
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=24249
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=24249
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی