راهکار کلیدی برای افزایش عملکرد گندم

برنامه‌های کودی اختصاصی اگرویار براساس چهار اصل تغذیه گیاهی یعنی منبع مناسب کود، زمان مناسب مصرف، مقدار صحیح و شیوه صحیح مصرف کودها تنظیم می‌شوند. 

بعد از برداشت گل زعفران چه تعداد آبیاری نیاز است؟

بعد از برداشت گل زعفران اگر بارندگی‌ها کافی باشد، یک آبیاری بعد از گل الزامی است ولی اگر بارندگی کافی نباشد، پس از آبیاری ضروری بعد از برداشت، تا اسفندماه حداقل ماهی یکبار باید آبیاری انجام شود.

برای اطلاعات بیش تر، مقاله کوددهی پس از برداشت گل زعفران را مطالعه کنید.

نگارش و تالیف: تیم تحقیق و توسعه دایان (شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور). نشر این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

این آموزش را دوست داشتید؟
0
0
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=23782
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=23782
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی