راهکار کلیدی برای افزایش عملکرد گندم

برنامه‌های کودی اختصاصی اگرویار براساس چهار اصل تغذیه گیاهی یعنی منبع مناسب کود، زمان مناسب مصرف، مقدار صحیح و شیوه صحیح مصرف کودها تنظیم می‌شوند. 

کچلی زعفران

سرخشکیدگی (کچلی) در مزارع زعفران

فصل رویش گیاه زعفران بسته به نوع اقلیم منطقه تقریبا از نیمه مهرماه شروع شده و تقریبا تا اردیبهشت ماه و حداکثر خرداد ماه سال آینده ادامه پیدا می‌کند. بورخلدریا گلادیولی (B. gladioli) عامل باکتریایی پوسیدگی نرم جوانه های تازه و همچنین برگ های تازه زعفران است. این عامل روی برگ‌ها و پیاز زعفران ایجاد لکه کرده و در طی فصل زمستان باعث خزان قبل از موعد و زرد شدن برگ‌ها می‌شود. این عامل باکتریایی به شدت میزان گلدهی را کاهش داده و همچنین در طی فصل پاییز قبل از گلدهی آغاز و علائم آن به صورت پوسیدگی غلاف سفید رنگ جوانه اولیه زعفران مشاهده می‌شود. برخی پیاز‌هایی که از زمین بیرون آورده می شوند دارای علایم پوسیدگی روی چمچه ( مجموعه برگ و گل زعفران که در یک پوشش یا غلاف سفید رنگ قرار می گیرند) هستند که بتدریج قهوه ای تا قرمز و باعث خشکیدگی و لهیدگی آن می‌شوند. این امر باعث می‌شود که گل‌های زعفران و برگ‌ها نتوانند از خاک بیرون آمده و در زیر خاک باقی می‌ماند. گاهی ساقه گل نیز می‌پوسد. این عامل بیماری باعث کاهش گل و عملکرد می‌شود.

سرخشکیدگی زعفران

عدم خروج برگ از خاک و تنک شدن مزرعه زعفران آلوده به بیماری باکتریایی سرخشکیدگی زعفران

بیماری سرخشکیدگی زعفران

عدم بیرون آمدن از غلاف و از بین رفتن تدریجی اندام های گل در زیر خاک در اثر بیماری سرخشکیدگی زعفران

سرخشکیدگی زعفران

لهیدگی و پوسیدگی چمچمه در زعفران آلوده به بیماری باکتریایی سرخشکیدگی زعفران

زردی و سرخشکیدگی در مزارع زعفران

سوختگی و پوسیدگی قسمت تحتانی پیاز، نکروزه و قرمز شدن برخی جوانه‌های نورسته، بدشکلی و ایجاد ساقه‌های بی‌جا در زعفران آلوده به بیماری باکتریایی سرخشکیدگی زعفران

سوختگی پیاز زعفران

سوختگی و پوسیدگی قسمت تحتانی پیاز، نکروزه و قرمز شدن برخی جوانه های نورسته، بدشکلی و ایجاد ساقه های بی جا در زعفران آلوده به بیماری باکتریایی سرخشکیدگی زعفران

 

این مطلب توسط تیم تحقیقاتی دایان تألیف شده است.استفاده از مطالب برای نشر علم و آگاهی با ذکر منبع  و درج لینک مانعی ندارد.

 

این آموزش را دوست داشتید؟
1
0
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=4811
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=4811
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی