راهکار کلیدی برای افزایش عملکرد گندم

برنامه‌های کودی اختصاصی اگرویار براساس چهار اصل تغذیه گیاهی یعنی منبع مناسب کود، زمان مناسب مصرف، مقدار صحیح و شیوه صحیح مصرف کودها تنظیم می‌شوند. 

تغذیه ریشه ای پس از برداشت چه اهمیتی دارد؟

در انتهای فصل انتقال مواد از ریشه به برگ محدود است و برگ فتوسنتز و تولید ندارد. در این زمان، اگر تغذیه ریشه ای پس از برداشت با هدف جذب عناصر انجام شود کمکی به گیاه نمی کند، زیرا پس از برداشت ترکیبات از برگ به سمت ریشه برای توسعه ریشه منتقل می شوند. بنابراین، مصرف ریشه ای کود با هدف تغذیه ریشه تقریبا بی نتیجه خواهد بود. اما، می توان در مصرف ریشه ای آخر فصل از کودهای میکروبی نه باهدف تغذیه بلکه با هدف حفاظت از ریشه و احیای خاک استفاده کرد. ترکیبات میکروبی متابولیت های ضدقارچ تولید می کنند و به واسطه حضور این ترکیبات ضدقارچ از پوسیدگی طوقه و ریشه جلوگیری خواهد شد. درنتیجه، به اینکه ریشه در سلامت لازم در شش ماهه دوم سال مسیر توسعه را طی کند، کمک می کند. بنابراین، با این هدف می توان از کودهای میکروبی آخر فصل استفاده کرد که بسیار موثر است.

نگارش و تالیف: تیم تحقیق و توسعه دایان (شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور). نشر این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

این آموزش را دوست داشتید؟
1
0
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=24601
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=24601
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی