مالچ پلاستیکی

روش صحیح کاشت زیر پلاستیک

فهرست مطالب

                                                                     

 

کاشت زیر پلاستیک روشی است که عموما برای مقابله با تنش های خشکی انجام میشود. با توجه به مشکلات کمبود آب طی سال های اخیر، کشاورزان عزیز مبادرت به کشت صیفی جات و مخصوصا خربزه با استفاده از مالچ پلاستیکی میکنند. بهترین روش کاشت زیر پلاستیک، شروع کشت در اوایل فروردین بوده، تا خروج گیاهچه بعد از گذشت سرما در اوایل اردیبهشت اتفاق افتد.

برای دانلود کلیپ اینجا کلیک کنید.

ثبت ديدگاه