راهکار کلیدی برای افزایش عملکرد گندم

برنامه‌های کودی اختصاصی اگرویار براساس چهار اصل تغذیه گیاهی یعنی منبع مناسب کود، زمان مناسب مصرف، مقدار صحیح و شیوه صحیح مصرف کودها تنظیم می‌شوند. 

مالچ پلاستیکی

روش صحیح کاشت زیر پلاستیک

                                                                     

 

کاشت زیر پلاستیک روشی است که عموما برای مقابله با تنش های خشکی انجام میشود. با توجه به مشکلات کمبود آب طی سال های اخیر، کشاورزان عزیز مبادرت به کشت صیفی جات و مخصوصا خربزه با استفاده از مالچ پلاستیکی میکنند. بهترین روش کاشت زیر پلاستیک، شروع کشت در اوایل فروردین بوده، تا خروج گیاهچه بعد از گذشت سرما در اوایل اردیبهشت اتفاق افتد.

برای دانلود کلیپ اینجا کلیک کنید.

این آموزش را دوست داشتید؟
7
3
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=1968
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=1968
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی