راهکار کلیدی برای افزایش عملکرد گندم

برنامه‌های کودی اختصاصی اگرویار براساس چهار اصل تغذیه گیاهی یعنی منبع مناسب کود، زمان مناسب مصرف، مقدار صحیح و شیوه صحیح مصرف کودها تنظیم می‌شوند. 

روش صحیح کاشت نهال هلو و شلیل چیست؟

برای کاشت نهال به ویژه درختان هسته دار که حساسیت زیادی به بیماری ها دارند، قابلیت ترمیم خیلی کمی دارند و نمی توانند بافت خود را ترمیم کنند و حتما باید به صورت تپه ای کاشته شوند که خیلی درگیر بیماری های قارچی یا طوقه نشوند. مخصوصا در مناطقی که مقدار بارندگی بیشتری وجود دارد مانند مناطق شمالی کشور، به صورت تپه ای باید ردیف هایی درست شود و نهال هلو و شلیل (یا دیگر هسته داران) در آن روی پشته کاشته شوند و اگر قرار است آبیاری انجام گیرد، اگر قطره ای است از روی پشته ها و اگر غرقابی است در پایین پشته ها باید آبیاری انجام شود یعنی ریشه ها و طوقه باید بیست تا سی سانتی متر در بالاترین سطح نقطه زمین یعنی روی پشته قرار بگیرند تا ریشه ها بتوانند توسعه مناسبی پیدا کنند و این توسعه باعث رشد بهتر درخت خواهد شد و عمر درخت را بیشتر خواهد کرد.

نگارش و تالیف: تیم تحقیق و توسعه دایان (شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور). نشر این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

این آموزش را دوست داشتید؟
1
0
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=24386
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=24386
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی