نحوه صحیح کاشت نهال پسته چگونه است؟

بهترین حالت برای کاشت نهال پسته، کاشت نهال یا بذر به صورت تپه ای است برای اینکه ریشه ها بتوانند در سطح خاک بخوبی گسترش داشته باشند. پس از اینکه درخت استحکام کافی پیدا کرد، ریشه های سطحی بتوانند در سطح خاک توسعه خوبی پیدا کنند و این توسعه ضمانت کننده تولید با کیفیت در سال های بعد خواهد بود. این روش کشت در مناطقی که شور نیستند قابل اجراست. در مناطق شور باید نهال یا بذر در یک U  شکل (در مرکز جوی) کشت شوند.

نگارش و تالیف: تیم تحقیق و توسعه دایان (شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور). نشر این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

این آموزش را دوست داشتید؟
1
0
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=24332
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=24332
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی