نهال سیب و گلابی را در چه عمقی بکاریم؟

عمق کاشت ۲۰ تا ۳۰ سانتی متری برای نهال سیب و گلابی کفایت می کند. عمق کاشت خیلی مهم نیست موقعیت کاشت مهم است و طوقه باید حتما از خاک بیرون باشد.

نگارش و تالیف: تیم تحقیق و توسعه دایان (شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور). نشر این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

این آموزش را دوست داشتید؟
3
0
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=24360
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=24360
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی