تراکم درخت با توجه نوع پایه باید چگونه باشد؟

تراکم درخت در دانه دارها با توجه به رقم و پایه درخت که کانوپی را شکل می دهد، متفاوت است. اگر پایه های مالینگ باشد تراکم ۲۵۰۰ درخت در هکتار است. اگر پایه ها رویشی باشند باتوجه به ارقام مختلف پایه ها از ۴ به ۴ تا ۴ به ۶ هم متغیر است و حتی ۵ به ۶ هم قابلیت تغییر را دارد. این فواصل و تراکم بر اساس رقم در باغات تعریف می شود.

نگارش و تالیف: تیم تحقیق و توسعه دایان (شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور). نشر این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

این آموزش را دوست داشتید؟
0
0
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=24448
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=24448
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی