چگونه می توان خسارت آفات در کلزا را کاهش داد؟

با مصرف ترکیبی مثل سیلیکون دایان و باکتری های دایان شرایط تغذیه گیاه بهتر خواهد شد. هرچقدر شرایط تغذیه گیاه کلزا بهتر شود شرایط مدیریت آفات در کلزا و همچنین بیماری های کلزا نیز راحت تر می شود. اگر در برنامه غذایی سیلیکات پتاسیم یا سیلیکون دایان و باکتری های حل کننده عناصر را داشته باشیم مدیریت آفات بهتر انجام خواهد شد.

نگارش و تالیف: تیم تحقیق و توسعه دایان (شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور). نشر این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

این آموزش را دوست داشتید؟
0
0
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=24532
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=24532
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی