راهکار کلیدی برای افزایش عملکرد گندم

برنامه‌های کودی اختصاصی اگرویار براساس چهار اصل تغذیه گیاهی یعنی منبع مناسب کود، زمان مناسب مصرف، مقدار صحیح و شیوه صحیح مصرف کودها تنظیم می‌شوند. 

دوره انتقال متابولیت‌ها و مواد غذایی آماده شده در زعفران به پیاز در چه مقطعی از مراحل رشدی گیاه است؟

در زعفران با توجه به اینکه یک ماه و نیم بعد از ظهور گل، گیاه بیشترین سطح برگ را تولید خواهد کرد و برگ ها با افزایش مقدار فتوسنتز و تولید ماده غذایی و انتقال آن به بنه باعث بزرگتر شدن و تکثیر بنه خواهند شد. بنابراین، به محض بنه‌زایی در زعفران، سرعت انتقال متابولیت‌ها به بنه افزایش می‌یابد.

نگارش و تالیف: تیم تحقیق و توسعه دایان (شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور). نشر این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

این آموزش را دوست داشتید؟
1
0
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=24268
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=24268
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی