نقش تغذیه در کنترل آفات و بیماری ها در کلزا چگونه است؟

تغذیه در کنترل آفات و بیماری ها نقش اصلی و اساسی دارد. هرچقدر گیاه شرایط بهتر تغذیه ای، رشد بهتر و سیستم ایمنی قوی تری داشته باشد؛ بسیاری از آفات و بیماری ها نمی توانند بر گیاه کلزا غلبه کنند. بنابراین، مدیریت تغذیه نقش اصلی را در مدیریت آفات و بیماری ها بازی می کند. هرچه قدر برنامه غذایی با کیفیت تر نوشته شود و نیاز سیلیسیم، پتاسیم و سایر ترکیبات به اندازه و به جا و به موقع برطرف شود، بسیاری از آفات و بیماری هایی که کلزا درگیر آن است، مدیریت می شود و شرایط بهتری در کنترل آفات و بیماری ها خواهیم داشت.

نگارش و تالیف: تیم تحقیق و توسعه دایان (شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور). نشر این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

این آموزش را دوست داشتید؟
1
0
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=24528
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=24528
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی