آیا پس از گلدهی در مزرعه کلزا می توان از کودهای ازته استفاده کرد؟

بعد از مراحل گلدهی در مزرعه کلزا بهتر است ترکیبات نیتروژنه به هیچ عنوان استفاده نکنیم. درست است که غلاف های گیاه در حال تامین شرایط برای فتوسنتز هستند اما مصرف بالای این کودها بعد از مراحل گلدهی حتی باعث انتقال مجدد در داخل گیاه و ریز ماندن و تخلیه دانه و حتی پوچ شدن غلاف خواهد شد. بنابراین، پس از گل انگیزی مصرف کودهای نیتروژنه خطرناک خواهد بود. کودهای پتاسه مقدار بسیار کم در حد تا ده کیلوگرم در هکتار قابلیت استفاده را دارد اما بازهم به تنهایی به هیچ عنوان نباید استفاده شود.

نگارش و تالیف: تیم تحقیق و توسعه دایان (شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور). نشر این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

این آموزش را دوست داشتید؟
1
0
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=24109
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=24109
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی