آبیاری زعفران چه زمانی آغاز می شود؟

آبیاری مرحله اول باید زمانی که متوسط دمای شب و روز به ۱۵ درجه یا کمتر از آن برسد، انجام گیرد. هدف از این کار القای سرما به پیاز توسط آبیاری و در نتیجه ظهور با کیفیت گل است. اما اگر در تاریخ نادرست آبیاری انجام گیرد علی رغم غیر فعال کردن مسیر ظهور گل، باعث رشد برگ و افزایش سبزینگی در مزرعه می شود.

اطلاعات در مورد آبیاری زعفران را در مطلب آموزشی “آب استارت زعفران” را مطالعه کنید.

نگارش و تالیف: تیم تحقیق و توسعه دایان (شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور). نشر این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

این آموزش را دوست داشتید؟
0
0
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=23639
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=23639
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی