راهکار کلیدی برای افزایش عملکرد گندم

برنامه‌های کودی اختصاصی اگرویار براساس چهار اصل تغذیه گیاهی یعنی منبع مناسب کود، زمان مناسب مصرف، مقدار صحیح و شیوه صحیح مصرف کودها تنظیم می‌شوند. 

کود زیستی باکتریایی

معرفی کودهای زیستی باکتریایی

                                                                    

معرفی کودهای زیستی باکتریایی شرکت خوشه پروران زیست فناور.
بیایید با مصرف کودهای زیستی خاک را زنده کرده و آن را زنده نگه داریم.

برای دانلود کلیپ اینجا کلیک کنید.

 

این آموزش را دوست داشتید؟
2
0
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=1974
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=1974
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی