چه راهکاری برای درشت شدن دانه کلزا پیشنهاد می کنید؟

داشتن یک برنامه غذایی درست از ابتدا تا انتهای فصل قطعا به درشت شدن دانه کلزا کمک می کند اما آبیاری های انتهای فصل با محلول پاشی سیلیکون دایان به عنوان یک سیگنال انتقال محتوا از غلاف به دانه کلزا کمک زیادی به بزرگتر شدن، وزن گیری و کیفیت دانه می کند. در صورت انجام آبیاری انتهای فصل محلولپاشی اسیدآمینواسید پروفایل کامل، کلسیم و ریزمغذی هم به افزایش مقدار فتوسنتز گیاه کمک زیادی می کند. از این جهت که غلاف ها فتوسنتز می کنند هرچقدر محتوای بیشتری تولید کنند قطعا دانه ها می توانند بزرگتر باشند. علاوه براینها حفظ تراکم درست نیز به درشت شدن دانه کمک می کند. اگر تراکم کمتر باشد نور به راحتی به داخل کانوپی کلزا ظهور پیدا می کند و باعث افزایش وزن دانه می شود. اگر هدف تولید بذر باشد قطعا باید تراکم را خیلی کمتر کنیم تا نور به داخل کانوپی نفوذ کند و غلاف ها فتوسنتز خوبی داشته باشند. اگر تولید فقط دانه و عملکرد دانه است قطعا باید استاندارد باشد اما با هدف درشت شدن دانه کلزا، تراکم کمتر به بزرگ تر شدن دانه کمک می کند.

نگارش و تالیف: تیم تحقیق و توسعه دایان (شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور). نشر این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

این آموزش را دوست داشتید؟
1
0
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=24628
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=24628
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی