چگونه می توان مقدار روغن و کیفیت دانه کلزا را افزایش داد؟

برای افزایش مقدار روغن و کیفیت دانه کلزا برنامه غذایی موثر است. برنامه غذایی که محوریت آن بر اساس پتاسیم و گوگرد برنامه ریزی شده باشد. به این دلیل که روغن به ویژه روغن های با کیفیت پایه گوگردی دارند و باید عنصر گوگرد در درون گیاه باشد تا بتوانیم روغن تولید کنیم. بنابراین، برنامه غذایی که با محوریت پتاسیم و گوگرد نوشته شده باشد فوق العاده در تولید روغن باکیفیت و مقدار روغن موثر است. در برنامه های غذایی استفاده از کودهای میکروبی و سیلیکون دایان در افزایش کیفیت روغن کلزا بسیار موثر هستند.

نگارش و تالیف: تیم تحقیق و توسعه دایان (شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور). نشر این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

این آموزش را دوست داشتید؟
1
0
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=24562
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=24562
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی