راهکار کلیدی برای افزایش عملکرد گندم

برنامه‌های کودی اختصاصی اگرویار براساس چهار اصل تغذیه گیاهی یعنی منبع مناسب کود، زمان مناسب مصرف، مقدار صحیح و شیوه صحیح مصرف کودها تنظیم می‌شوند. 

به چه روشی می توانیم تعداد گل در مزرعه کلزا را افزایش دهیم؟

یکی از مواردی که باعث افزایش گل در مزرعه کلزا می شود، تنش آبی است. اما باعث کاهش عملکرد نیز خواهد شد. شاید تنش آبی افزایش کیفیت روغن را هم به دنبال داشته باشد اما در نهایت باعث کاهش عملکرد می شود. بنابراین، استفاده از برنامه غذایی برای افزایش ظرفیت گل انگیزی نتیجه بهتری خواهد داشت. محلول پاشی ریزمغذی، کلسیم و روی وافر دایان برای ظرفیت گل انگیزی در مراحل گل انگیزی، بسیار موثر خواهد بود.

نگارش و تالیف: تیم تحقیق و توسعه دایان (شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور). نشر این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

این آموزش را دوست داشتید؟
0
0
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=24089
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=24089
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی