راهکار کلیدی برای افزایش عملکرد گندم

برنامه‌های کودی اختصاصی اگرویار براساس چهار اصل تغذیه گیاهی یعنی منبع مناسب کود، زمان مناسب مصرف، مقدار صحیح و شیوه صحیح مصرف کودها تنظیم می‌شوند. 

روش صحیح مصرف کودهای زیستی و باکتری های محرک رشد گیاه

                                                                    
روش صحیح مصرف کودهای زیستی و باکتری های محرک رشد گیاه
برای دانلود کلیپ اینجا را کلیک کنید.
این آموزش را دوست داشتید؟
3
0
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=1980
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=1980
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی