چگونه می توان عملکرد کلزا را افزایش داد؟

فاکتورهای موثر بر عملکرد کلزا به صورت مستقیم شامل حفظ تراکم درست، کاشت بذر مناسب و با کیفیت، برنامه غذایی درست با تکیه بر کودهای میکروبی و گوگرد است که همه این فاکتورها نقش زیادی در عملکرد کلزا دارند.

نگارش و تالیف: تیم تحقیق و توسعه دایان (شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور). نشر این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

این آموزش را دوست داشتید؟
0
0
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=23865
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=23865
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی