ویژگی های یک نهال مناسب چیست؟

یک نهال خوب نهالی است که:

  • فرم ایستاده مناسبی داشته باشد.
  • هنوز به فاز توسعه ریشه شدید نرفته باشد.
  • الزامی وجود ندارد که نهال قطر زیادی داشته باشد یا به اصطلاح قطور باشد. اما باید شرایط مناسبی از لحاظ سلامت ساختار داشته باشد و خسارت فیزیکی ندیده باشد.
  • پیوند حتما انجام شده باشد و پیوندک سالم باشد.

نگارش و تالیف: تیم تحقیق و توسعه دایان (شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور). نشر این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

این آموزش را دوست داشتید؟
0
0
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=24363
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=24363
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی