چرا در آبیاری اول در زعفران نباید از کود شیمیایی استفاده کرد؟

آبیاری اول در زعفران سنگین است و باید آب کاملا به بنه ها برسد. درنتیجه، این مقدار آب عناصرغذایی موجود در کود را آبشویی می کند و گیاه نمی تواند از آن استفاده کند. نکته دیگر این است که زعفران در مراحل اولیه، رشد و فتوسنتز ندارد و جذب عناصر غذایی زمانی است که گیاه سبزینگی داشته باشد. در آبیاری اول زعفران، سبزینگی وجود ندارد و استفاده از ترکیبات شیمیایی برای زعفران مضر است. بررسی ها نشان داده است که روی گلدهی اثر منفی خواهد داشت. پیشنهاد می کنیم که در آبیاری های بعدی از کودهای شیمیایی استفاده کنید.

نگارش و تالیف: تیم تحقیق و توسعه دایان (شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور). نشر این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

این آموزش را دوست داشتید؟
1
0
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=24016
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=24016
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی