راهکار کلیدی برای افزایش عملکرد گندم

برنامه‌های کودی اختصاصی اگرویار براساس چهار اصل تغذیه گیاهی یعنی منبع مناسب کود، زمان مناسب مصرف، مقدار صحیح و شیوه صحیح مصرف کودها تنظیم می‌شوند. 

چه کودهایی باعث افزایش عملکرد مزرعه کلزا می شوند؟

گیاه کلزا نیز مانند سایر گیاهان به ۱۶ عنصرغذایی ماکرو و میکرو احتیاج دارد اما باید محوریت گوگرد و نیتروژن در مقادیر زیاد را مدنظر قرار دهید. دقت کنید که کلزا به تمامی عناصر در مراحل مختلف وابسته است. با یک برنامه غذایی درست می توانیم کودها را در زمان مناسب در اختیارش قرار دهیم تا هم هزینه برنامه غذایی کاهش یابد و هم نیاز گیاه تامین شود تا شاهد یک راندمان خوب و افزایش عملکرد مزرعه کلزا باشیم.

نگارش و تالیف: تیم تحقیق و توسعه دایان (شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور). نشر این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

این آموزش را دوست داشتید؟
0
0
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=24085
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=24085
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی