از بین سیستم‌های آبیاری، سیستمی که کارایی بالایی دارد سیستم آبیاری قطره‌ای است. در این روش آبیاری، کودها را می‌توان از طریق تانک کود و یا شیرهای ونتوری وارد سیستم کرد. سیستم تزریق تانک کود نسبت به روش شیر ونتوری کارایی بهتری دارد. اما اگر مشکل هزینه داشتید، روش شیر ونتوری می­تواند مناسب‌ترین گزینه باشد. در این زمینه توصیه می‌شود مقاله روش‌های کود دهی در سیستم‌های مختلف آبیاری را مطالعه فرمائید.