این تفکر نادرست را که می‌توان کودهای زیستی را جایگزین کودهای شیمیایی کرد و یا حتی بالعکس کودهای شیمیایی را جایگزین کودهای زیستی (میکروبی) کرد را باید از ذهن خود دور کنیم. از آنجا که کودهای شیمیایی حاوی عناصر ضروری و مورد نیاز گیاه هستند باید آنها را در برنامه‌ غذایی باغات و مزارع خود استفاده کنید و کودهای زیستی (میکروبی) هم به این خاطر که باعث حلالیت و جذب بیشتر عناصر شیمیایی می‌شوند و مزایای دیگری برای کشاورزی دارند باید این نوع از کودها را هم در کنار کودهای شیمیایی مورد مصرف قرار دهید. پس بنابراین برای اینکه به تولید پایدار و منطقی دست یابید باید کودهای زیستی (میکروبی) و شیمیایی را بصورت تلفیقی بصورت زمان بندی شده در قالب برنامه غذایی برای باغات و مزارع مصرف کنید. برای مطالعه بیشتر در این زمینه توصیه می‌شود مقاله ” کود شیمیایی یا کود زیستی؟ ” را مطالعه کنید.