نهال هلو و شلیل را در چه عمقی بکاریم؟

درختان هسته دار مانند نهال هلو و شلیل باید طوقه شان ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر بالاتر از سطح خاک قرار بگیرد. این بهترین شرایط کاشت برای درختان هسته دار است.

نگارش و تالیف: تیم تحقیق و توسعه دایان (شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور). نشر این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

این آموزش را دوست داشتید؟
0
0
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=24391
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=24391
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی