راهکار کلیدی برای افزایش عملکرد گندم

برنامه‌های کودی اختصاصی اگرویار براساس چهار اصل تغذیه گیاهی یعنی منبع مناسب کود، زمان مناسب مصرف، مقدار صحیح و شیوه صحیح مصرف کودها تنظیم می‌شوند. 

آیا پرورش کلزا در آب و خاک شور امکان پذیر است؟

کلزا نیمه متحمل به شوری است و در دسته گیاهان کاملا متحمل به شوری نیست. در EC های بین ۳،۵ تا ۴ قابلیت رشد دارد اما عملکرد به شدت کاهش خواهد یافت. پرورش کلزا در شرایط EC بیش از ۳، ۳،۵ تا ۴ ، در نهایت منجر به از بین رفتن مزرعه خواهد شد.

نگارش و تالیف: تیم تحقیق و توسعه دایان (شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور). نشر این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

این آموزش را دوست داشتید؟
2
0
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=23600
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=23600
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی